Dačický z Dašic a jiné zásadní otázky dneška

Vážení badatelé, slovutní historikové, genealogičtí profesionálové i amatéři.

Vše již bylo řečeno a nic vyřešeno. Nejméně třicátým pátým rokem zuří normalizace pod taktovkou počítačů, slovo «růst», vypůjčené zřejmě z onkologie, se stalo synonymem pro stagnaci, orwellovský newspeak zvítězil a Matrix převzal kontrolu nad většinovou populací, která chcípá jako jepice. Člověk nemá důvod slavit ani, že žije, natož nějaká smyšlená výročí, nadiktovaná Čechům nadnárodními korporacemi. A tak nejsem první ani poslední, kdo se od těchto nudných, předvídatelných, líně plynoucích dní, které všemu pěknému a chvályhodnému svědomitě kopou hrob, utíká do časů, kdy svět ještě dával smysl; kdy to ještě stálo za ho⁠vno skutečné, a ne za h⁠ovno virtuální, sdílené plug-in hybridní a recyklovatelné.

Poslední dobou mne tedy tíží zejména tyto tři otázky:

1) Původ přídomku (či příjmení?) Dačický

2) Potvrzení polského (pra)původu Dačických

3) Definitivní vyvrácení spojitosti s Dačicemi u Telče

Jak jsem zjistil, historikové na to šli podrobným zkoumáním rodokmenu; většinou zkoumali tak usilovně, až nic nevyzkoumali.

Někteří dokonce věštili spojitost se západomoravskými Dačicemi, a to většinou pouze proto, že nějaká část Mikulášova díla se, zřejmě jako kuriozita, dostala do archivu v Jindřichově Hradci. Já se naopak odjakživa domnívám, že řešení máme přímo před nosem, tedy že Dačičtí se nazvali podle Dašic u Pardubic. Písmenko sem, písmenko tam… Kdysi se na pravopis nehledělo. (Tím spíše, pokud jste náhodou částečný Polák.)

Jako naprostý laik jsem svěřil řešení počítači. Zdalipak velká data poodhalí toto velké tajemství původu Dačických?

A tak Mikuláš ve svých Pamětech jmenuje města, která vyhořela: Přelouč, Chrudim, Skalice, Jaroměř – vše v relativní blízkosti Dašic (jako ostatně i Kutná Hora). Jmenuje dokonce i samotné Dašice. Ovšem pouze jediná, nicotná zmínka.

Teď polská stopa. Lorecký z Elkuše; nějakým způsobem prý s Dačickými souvisí. (Jak by ne, když koupil tvrz Lorec v Kutné Hoře.) Elkuš je Olkusz, celkem blízko Krakowa. Těžilo se tam olovo a snad i stříbro, stejně jako v K. Hoře.

U Krakowa jsou i Taszyce. Existují i Gdeszyce (dříve v Polsku, nyní Ukrajina) nebo Gdeszyn.

V Polsku jsou přídomky Gdaszycki (z Gdeszyc = z Gdaszyc = z Gdaszyna), Gdeszeński (z Gdeszyc), Gdeszycki (z Gdeszyna).

Gdeszyce byly dříve nazývany jako Gdaszyce i Gdaszyn.

Jazykovědci odvozují příjmení Gdaszycky i názvy měst Gdaszyce/Gdeszyce od prabaltického güdä, gü-das-jis = původní, prvotní.

Zajímavá je teorie – vzhledem k „chasnickému“ bouřlivákovi Mikulášovi –, odvozující přízvisko Deszycki ze sánskrtského deśa nebo deśi, znamenajícího prý „kraj“, ale taky „chudý člověk“, „venkovan“, vzdáleně snad odkazující k předkům z řad cikánů. Ale ostatně, kdo v 16. století neměl holou zadnici? („Lid český, vzavše formu od lidu vlaského, chodili s krátkým oděvem až po prdel; pyšní, smilní, nesvorní, nic na to nedbaje, že jse cizozemci v zemi jich osazovali. Turkuom pak v Uhřích nikterak odolati nemohli a nic nedbali,“ napsal M. Dačický.)

Abych to shrnul:
Takhle od stolu se domnívám, že rod Dačických má původ u zmíněného polského Olkusze, odkud snad pocházeli překové O. Křivoláčka, (existuje polské příjmení Krzywolak). Tedy bohatí polští (případně ukrajinští) Židé? Při rozšiřování svého těžebního impéria se dostali do Kutné Hory. Cestou se snad někdo z rodu zastavil v Dašicích (známých od r. 1308), dobře se tam najedl nebo tak podobně, a tak si to dal do jména. Možná z Dašic pocházela čísi manželka s příjm. Kaňová. Mimochodem, dnes toto příjmení nosí většinou cikáni. Pokud tomu tak bylo i dříve, pak to celkem vysvětluje onu nespoutanou polovinu Mikulášovy povahy…

Nuže, prosím Vás, abyste mé vývody zhodnotili, od srdce se nad nimi zasmáli, nebo je naopak doplnili svými poznatky, jistě mnohem obšírnějšími, avšak stále skýtajícími možnost stručného přehledu.

Přeji Vám dobré chvíle při studiu nesmrtelného odkazu tohoto vskutku renesančního, nadčasového a doslova hmatatelného génia, jakým byl Mikuláš Dačický

Děkuji
Související články:

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(1 hlasů, průměr: 5,00)

-


Loading ... Loading ...

Článek byl publikován v rubrice Život dnes se štítky , . Kliknutím na příslušnou rubriku nebo štítek zobrazíte články na podobné téma.

VLOŽIT KOMENTÁŘ