Hloupé posouvání času. Letní čas v ČR celoročně!

Letní čas celoročně.

EDIT @ 26. 10. 2013
Rekapitulace.
Rok se s rokem sešel, nezměnilo se zhola nic. Opět se bude posouvat čas. Já si však nic posouvat nebudu, zůstanu u pěkného letního času. Budu vstávat a chodit spát o hodinu dříve než ostatní (žádný problém), jen si holt budu muset zvyknout na o hodinu opožděné lidi všude okolo.

Pevně věřím, že rok 2014 bude rokem jednotného času. Kompromisní kočkopes dvou časů, fascinující člověka tím, že neustále přežívá, jednou provždy zmizí na smetišti dějin jako všechna ostatní nerozhodná a vratká provizoria. A bude jednoduše zaveden buď celoroční letní čas, nebo celoroční zimní, ovšem s tou podmínkou, že veškeré služby, podniky a zaměstnání budou zahajovat pracovní dobu o hodinu dříve než dosud (proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že ano).

Na mobilu jsem nastavil celoroční časové pásmo UTC+2, jaké mimochodem mají, jak jsem se při tom nastavování dozvěděl, i v Jeruzalému nebo v Gaze. Zvolil jsem to méně slavné palestinské město, uložil nastavení a zalil mne spokojený klid. To samé jsem provedl na notebooku, zde jsem už musel vybrat Jeruzalém a navíc paradoxně vypnout úzus letního času. Tak. A šoustači hodin ať se třeba ušoustají.

Aktualizováno 1. 3. 2014
Směšně verbální úmluvou o ‘poslední březnové neděli’ začne pro ČR znovu platit letní čas. Pro mne nikoli, neboť pro mne platit nepřestal. Nechci chválit dne před večerem, ale zatím to vypadá, že jsem pětiměsíční období prožil bez úhony – s permanentně nastaveným letním časem…

ČR koncem října: vítejte v brzké tmě (a just v ještě brzejší!)

V neděli 28. 10. 2012 se ve 3 hodiny v noci na území ČR posunul čas. O hodinu zpět. Fatální dopad tohoto kroku byl patrný až večer – už dosud se šeřilo nepatřičně a deptavě brzy, nyní se úmluvou zešeřelo ještě o celou hodinu dřív, což už zavání sabotáží.

Opravdu – nevím, jak někomu může být po chuti, že se smráká pár hodin po poledni? Ano, máme sice slovo poledne – tedy „půl dne“. Poledne by tedy logicky mělo být uprostřed dne. Ovšem kdo chce den (22. 12.), kdy se setmí 4 hodiny po poledni? Není načase revidovat toto lpění na „božím čase“, na dni rozděleném co nejpřesněji na dopolední a odpolední polovinu? Domnívám se, že v našich zeměpisných šířkách rozhodně ano.

Nemám v úmyslu narovnávat „pokřivené“ zákonitosti geofyziky, jde mi čistě o libější estetický vjem z lepšího času, z času vhodnějšího, než zavádí dosavadní zvyklost.
Rozhodně je mi po všech stránkách milejší, kdyby se 22. prosince šeřilo v pět odpoledne, nikoli už ve čtyři.

Pokud posouvači mermomocí chtějí posouvat čas, navrhuji, aby se napodzim posunoval naopak o hodinu vpřed, tedy na tzv. „superletní“ čas (UTC+3). V každém případě prosím, radím a požaduji – neposouvejme už na podzim ručičky hodin o hodinu zpět. Jako by český zimní den nebyl už tak dost krátký.

Škarohlídi budou namítat, abych si posunul čas klidně tak, že by se mi rozednívalo v poledne. Obratem jim tedy směle sděluji – Ne, to už je i na mne příliš. Všechno má své meze.

Proto opakuji – letní čas celoročně. Pokud čas napodzim posouvat, tak o hodinu vpřed, aby se prodloužil den (ano, škarohlídi, samozřejmě pouze pocitově – ovšem to není rozhodně málo), a nikoli ještě více zkrátil.

Naopak nehoruji pro běžný čas (UTC+1) a jeho podzimní posouvání na letní (UTC+2), protože letní čas v létě se již dobře osvědčil. Proto je také nejvyšší doba, aby se stejně dobře osvědčil i na podzim a v zimě.

Rozhodně mi nevadí vstávat a zahajovat práci za tmy, což je také jedním (a asi jediným) argumentem zastánců nynější úmluvy o šíbování s časem. Počáteční tma je pro mne inspirující, nikoli skličující. Brzký soumrak však nemohu vystát.

PROTI současné podobě posouvání času, případně PRO jeho posouvání LOGICKÝM způsobem, jsem mimo jiné i kvůli mým dalším výtkám, které bych označil jako kousavé.
Předně mi vadí, že se čas posouvá takto pokoutně, o víkendu; navíc v noci. Jako by se snad nemohl posunout v pondělí v osm ráno?!

Tato pokoutnost svědčí jenom o tom, že výhody tzv. zimního (nebo též „božího času“) jsou v podmínkách ČR nejasné a argumentace pro jeho udržování je velice chabá. Taky proč se čas posouvá v neděli; je snad žid, že se nemůže posunout v sobotu (nebo v kterýkoli jiný den)?

Kousavá námitka směřuje i ke škarohlídům, kterým by se nepozdával český ostrůvek rozdílného času uprostřed okolních států s jiným nastavením hodin; že by nám to prý přinášelo problémy. Přináší nám snad problémy nízké platy a vysoké ceny služeb, opět v porovnání s okolními státy? Nepřináší, žijeme i tak.

Kousavá námitka škarohlídů zní stručně – „Mějte si každý jaký čas chcete, nás z toho vynechte!“ Nemohu si mít jaký čas chci, když instituce či vy, s kterými chci v průběhu dne jednat, máte zase své časy. Jak mohu vědět, že když já mám pro sebe poledne, někdo jiný nebude mít u sebe zase hlubokou noc. Jistě vidíte sami, že takový stav by nebyl možný a přinášel by ještě větší absurditu, než přináší nynější hloupé, absurdní a navíc nelogické posouvání času.

Je potřeba dohody, stvrzené REFERENDEM. Nechť konečně zazní hlas lidí, kteří si na podzim a v zimě klidně mohou dopřát o hodinu více denního světla na úkor zbytné hodiny ranní tmy; koneckonců přesně tak, jak je to v dnešní době ve většině případů také nanejvýš vhodné.
Jen ať už ten hlas konečně zazní.

Za letní čas celoročně.

Za letní čas celoročně.

***

Odkaz související s tématem zavedení celoročního času

29. 3. 2013
Dočetl jsem se, že na stránkách www.OnlyOneTime.cz chtějí lidé taky jeden čas – ovšem ten zimní. Berou si přitom na pomoc Evropskou unii a šermují i jakýmsi pochybným internetovým referendem, které je lehce zmanipulovatelné.
No, bude to lítý boj.

***

Další dodatky

Zamyslím-li se nad tím, zavedení celoročního letního času by v dnešní době mohlo být i ekonomicky výhodné – domnívám se, že napodzim a hlavně před Vánoci by lidé bloumali městem po obchodech o hodinu déle, bylo by-li navečer déle světlo. (Toto samozřejmě není důvod, kvůli kterému si přeji celoroční letní čas!)

Též je známo, že letní čas zavedli i v Rusku. Prezidentem ČR je pak pan Zeman, jemuž pisálkové už dlouho přisuzují proruské postoje.

Proto bych v žádném případě nedoporučoval vést kampaň za zavedení celoročního LČ s narážkami na Rusko („V Rusku už ho mají – a my pořád nic?!“), protože taková kampaň by okamžitě rozpolarizovala veřejnost na dvě poloviny – jedni by říkali – „Proč ne, v Rusku to funguje“, druzí by křičeli, že nechtějí ten ohavný komunisticko-estébácký ruský celoroční letní čas.
(EDIT@2. dubna 2013: Ladislav Jakl ho nazývá kyjevským.)

***

Zdravotní, psychologické a kriminální hledisko celoročního letního času

Proč se tak lpí na tradičním „zimním“ čase? Snad proto, aby vás ten čas, kdy se brzo smrákne, nabádal: nebloumej dlouho po venku, stejně tam není nic k vidění, a buď brzy doma, ať neomrzneš, napadlo mě tuto zimu. Přitom je-li člověk vhodně oblečen, může být venku i v mrazu docela dlouho. Nedomnívám se proto, že by LČ v zimě vedl ke zvýšenému výskytu omrzlin.

Já přitom rád a dlouho bloumám po venku, a opravdu – pokud se ve čtyři hodiny odpoledne setmí, mám nutkání urychleně dospět k domovu, protože už je tma. Ovšem nenechám se jí – jako zastánce letního času – ani trochu rušit a dál se procházím setmělým maloměstem.

Je zřejmé, že hodina světla navíc, dosažená pomocí LČ i v zimě, prospěje maloměstským a vesnickým procházkářům. Co děti, mají si kde hrát? Ty konstruktivní by mohly stavět sněhuláky o hodinu déle, ty ještě konstruktivnější by zase štvalo, že na tmu musí čekat hodinu navíc, aby mohly vyzkoušet svůj sestrojený hvězdářský dalekohled.

Samozřejmě nešvarem zdejších zim je, že často není vidět slunce ani hvězdy. Dokážu si představit, že někoho může iritovat zírání do šedivobílého prázdna o hodinu déle; tma je jaksi milosrdnější. Nicméně nedomnívám se, že tu často depresivní zimní atmosféru může hodina denního světla navíc díky LČ nějak zhoršit.

Přemýšlím, že ve velkých městech si lidé život snad ani neřídí podle toho, zda je tma, nebo není. V noci se rozzáří výzdoba obchodů, ruch v ulicích je stále stejný. Hlavně od obyvatele velkoměsta bych proto čekal kritiku, co je to za nesmysl, LČ v zimě, a přímluvu za zachování současného času. Ve velkoměstě se mění parkování v modré zóny, výše poplatků za vše, nač měnit ještě čas? Trochu to chápu.

Kriminalita. Vzrostla by se zavedením celoročního letního času? Jako laik se přitom domnívám, že ano – kriminalita by možná opravdu nepatrně vzrostla. Domnívám se, že brzká tma má vliv na lidskou aktivitu, a tím i na aktivitu zlodějů a dalších pachatelů. Že tito jsou adaptovaní na tmu, že rejdí hlavně v noci? Podle mě ne tak docela; i zlodějům a dalším živlům musí brzký soumrak říkat – kašli na to, jdi radši spát. Hodina denního světla navíc zvýší této sortě energii k jejím zavrženíhodným skutkům.

Zvýší ji i běžným lidem ke šlechetným skutkům? Snad ano. Ubere – tím, že budou „vstávat do tmy“ o hodinu dříve? Snad ne. Vždy jsem překvapen, když jedu jen občas brzo ráno v zimě, rozespalý, autobusem, jak živoucí jsou všichni ti pracující, kteří jedou ne na šestou, ale snad už na pátou ranní do práce, i dnes stále za tmy. Věru nedomnívám se, že by tyto rozšafné lidi, kteří si – nejen svým brzkým vstáváním – zasluhují úctu, mělo skolit vstávání do ještě hlubší noci kvůli letnímu času.

Nevylučuji, že dnes někomu začíná práce zrovna tak, že se v zimě jen chvíli předtím rozední. Kvůli letnímu času by takový člověk přišel o svůj návyk a vstával by do tmy. To jistě zamrzí. Ovšem nezdá se mi to ničím, s čím by si neporadila vůle či sugesce.

***

Reakce na článek Ladislava Jakla

Článek Ladislava Jakla mne donutil k dalšímu doplnění mého článku, které uvádím na následujících řádcích.

Panu Jaklovi se zamlouvá čas bez přívlastku, jako má zřejmě rád i bezpřívlastkový trh. Zkrátka – vykřikne se: „Čas!“, „Trh!“ a – zařiďte se podle toho. Třeba se podělejte.

Z jeho článku vykukuje směšnost všech kazatelů o nutnosti používání času, který nám byl přidělen úmluvou o polednících. Jakékoli další úpravy času považují tito kazatelé za „sociální inženýrství“, přitom skutečným sociálním inženýrstvím je především toto prvotní rozdělení do časových pásem (a nijak jinak).

Co kdyby tato prvotní úmluva zněla tak, že k tradičnímu poledníkovému systému by přibyly další odchylky, založené na vzdálenosti území na sever či na jih od rovníku, aby jimi byl dodržen minimální časový úsek mezi polednem a setměním, jakožto kompenzace planetární skutečnosti? Např. v Quitu by bylo poledne v objektivní poledne, ale třeba na Islandu v deset dopoledne. Vzal by takový stav pan Jakl za svý, a za „sociální inženýrství“ by považoval snahy o zrušení šířkových odchylek?

Ideálem pana Jakla je Robinson, který nebere v jakýkoli potaz stanovené období pracovní činnosti, termíny, ani jízdní řády. Je jenom den a noc, a Robinsonův život mezi tím. Autobusem Robinson nejezdí, protože obvykle potřebuje někam jet pozdě večer, když už žádné spoje nejedou (protože nějaký sociální inženýr tak rozhodl). Má proto vlastní vůz. Okolo poledne obyčejně potřeboval zajít do železářství, a krutě nepochodil, takže nenadával na systém jako líná socka, a založil si svoje soukromé železářství. A tak to má Robinson se vším. Vše si přizpůsobil pro sebe tím, že se vůbec nepřizpůsobil.

Ruku na srdce, toto donkichotské úsilí je blízké i mě; v takovém přístupu „člověk proti světu“ je skryta ohromná síla, a současně i neskutečná marnost údělu lidské existence, mnohokrát znásobená. Ale přece – žehrá-li pan Jakl na český letní čas, což by mu nebylo zatěžko odstěhovat se během jeho trvání mimo ČR na nějaké severnější místo na zeměkouli, nebo do země, která má s ČR shodné časové pásmo, ovšem bez letního času? Jeho Robinson už by dávno balil kufry!

V moderní společnosti se jaksi vžilo, že v lidském dni má člověk osm hodin pro spánek (proč zrovna tolik, – a teď zcela vážně – není tato „vžitost“ snad také nějakým „sociálním inženýrstvím“?) a šestnáct pro svou veškerou, jakož i pracovní činnost. Světe div se, v létě toto rozdělení v ČR koresponduje s fyzickým časem, kdy osm hodin trvá noc a šestnáct den. V tomto období máme u nás letní čas, který k němu pefektně pasuje, domnívám se. Pasuje snad ještě více, když je den kratší než 16 hodin.

Potom jsou tedy dva přístupy. Rozšířit toto pasující řešení, které je uplatňováno v sedmi měsících, na zbývajících pět; zaveďme letní čas i v zimě. Zní to logicky. Jaklovský Robinson by se nejradši vysmál všem lidem, kteří si navykli na zejména letní v(ý)hodnost letního času, a za řešení, které by mělo převážit, by vybral to pětiměsíční. Pět měsíců standardního poledníkového času rozšířit na celý rok, jaképak copak. „Kyjevský“ čas ať utře nos.

Můj spor s panem Jaklem o používání letního čas tak přinejmenším ukazuje, když už nic jiného, to, že i mezi lidmi sdílícími podobné myšlenkové proudy jsou oblasti, ve kterých se jejich názory diametrálně odlišují.

Já zřejmě akcentuji i jakousi estetickou, snad i dojmovou stránku. Mým dojmem je, že je blbost, když se v ČR v zimě brzo sešeří, ještě podtrhnout toto tristní období temna cynickým standardním poledníkovým časem. Ano, pro krásu bych neváhal ohnout časové pásmo, tedy zavést letní čas i v zimě. (Proč bych nezavedl v zimě rovnou superletní (UTC+3) čas? Inu proto, že i já mám soucit s lidmi, kteří jistě existují, jenž by takovou změnu už zřejmě neustáli.)

Jaklovský Robinson na estetické hledisko nehledí; vnímání libého nebo nelibého času je pod jeho rozlišovací úroveň. Vlastně nezná libost a nelibost, to jsou pro něj zcela zbytečné, přívlastkové pojmy.

Když tak nad tím přemýšlím, co vlastně pro Robinsona není zbytečné? Peníze? A sakra, jsme u toho. „Čas jsou peníze“, praví přísloví, o jehož smyslu nepochybuji, ale jemuž jsem zároveň pro jeho velkohubost nikdy nepřišel na chuť. Tak to zatím vypadá, že kdyby byl v ČR celoroční letní čas, těch peněz by bylo míň. Kdežto kdyby celoroční standardní poledníkový, to by byl blahobyt!

Ale stejně si myslím, že letní čas v zimě v ČR by byl prostě k nezaplacení, takový je můj dojem. Který jaklovský Robinson ve své bezpřívlastkové omezenosti zřejmě nikdy není s to pochopit.Související články:

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 5,00)

-


Loading ... Loading ...

Článek byl publikován v rubrice Méně krav, zato více volů, Obyčejný život se štítky . Kliknutím na příslušnou rubriku nebo štítek zobrazíte články na podobné téma.

4 komentáře u Hloupé posouvání času. Letní čas v ČR celoročně!

 1. Filip Smola napsal:

  Naprosto s Vámi souhlasím. Letní čas napořád.

 2. Fajmon Karel napsal:

  Je to akorat votravne pro lidi, kteri jeste v tomhle state maji praci. Pro deti, ktere chodi do skoly, celkem to lidem nabourava metabolismus, chovani a celkovy pristup k zivotu. Pamatuji, kdyz po revoluci rikali, ze se to zrusi, ze je to prezitek. Tak to zruste, a uvidite jak se nam bude lepe zit.

 3. Nemo napsal:

  Máte pravdu – letní napořád!
  Ten astronomický podle poledníku je symetrický. Ten vyhovoval tak akorát před sto léty sedlákovi, co šel ráno ve 4 hodiny za světla pro krmení kravám. Večer, nemaje elektriku šel v 8 hod se slepicemi spát.
  Přece jen se od té doby hodně změnilo. Klidně půjdu ráno ještě za tmy do práce, ale večer mám ještě o hodinu více světla.
  Jsem JEDNOZNAČNĚ pro celoroční letní čas. ( a odpadlo by hloupé posouvání!).

  Pozn na konec : protože jsme stejně ale úplně „vypatlaný“ národ, zvítězí nakonec nepřepínaný, celoroční zimní čas. Vsadíme se? Rád prohraju.

 4. Leo napsal:

  Není co dodat. Taky chci jen ten letní. http://www.petice24.com/v/23902990/GNPNEG

VLOŽIT KOMENTÁŘ