JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

zboží. N. p. Moravan vyrábí plyše, koberce a krymry. Kromě četných pil, roztroušených porůznu v kraji, je velký dřevařský závod v Bedřichově, kde n. p. Dřevostavba vyrábí dřevěné domky, překližky a jiné polotovary.

V Jihlavě sídlí ještě další drobnější průmyslové podniky, jako jihlavská továrna na piana, Karosa, základní závod Horáckých mlékáren a Horácký pivovar, navazující na středověkou tradici známého jihlavského piva. Pro jihlavskou oblast je významný i masný průmysl, který má své závody v Kostelci u Jihlavy, Krahulčí, Studené a v Hodicích u Třeště.

V Třešti je soustředěn průmysl dřevařský (pily a továrny na nábytek — bývalé UP závody) a průmysl konfekční. V Horních Dubénkách a Janštýně je sklářský průmysl. V Telči je kromě pobočného závodu n. p. Motorpal speciální dřevařský závod Lyra a továrna na likéry. V Dačicích je známá továrna na plnicí pera značky Centropen a v Slavonicích n. p. Slavona, konfekční to­várna na pracovní oděvy, který má pobočný závod v Jemnici.

Kromě těchto průmyslových závodů je v oblasti roztroušeno mnoho hospodářských podniků místního významu, jako mlékárny, lihovary, pily, mlýny a závody na výrobu stavebních hmot.

ZEMĚDĚLSTVÍ

I po výrazném rozvoji průmyslu v posledních létech zůstává zemědělství významnou a podstatnou hospodářskou složkou kraje. Již koncem roku 1956 nabyl socialistický sektor v zemědělství převahy. V roce 1958 jsou do socialistického hospodářství zapo­jeny již téměř tři čtvrtiny zemědělské půdy.

Z rostlinné výroby je nejvýznamnější pěstování brambor. Jih­lavský kraj je vůbec jednou z nejproduktivnějších bramborářských oblastí na světě. Kromě průmyslových a konsumních brambor pěstují se tu i sadbové brambory, které vyvážíme do Evropy i do zámoří.

Jinou plodinou, typickou pro Horácko, je len, který tu roste zejména ve vyšších polohách. Českomoravská vrchovina náleží k méně úrodným obilnářským oblastem, ale přece se zde hojně sklízí hlavně žito a oves. Řepa se pěstuje jen v menší míře, a to výlučně ke krmným účelům, ačkoliv v první polovině mi­nulého století se na Dačicku pěstovala i cukrovka; pro zhoršené

11

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ