JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

vesnicemi patřily drobné šlechtě. Ve 14. století, kdy ze­sílila nejen moc církve, ale i jihlavského patriciátu, byla drobná šlechta stále častěji nucena k odprodeji svých statků. Někteří šlechtici odcházeli i se svou čeledí k svým přátelům, kde vy­tvářeli ozbrojené družiny. S Jihlavany byli v neustálém nepřá­telství a velmi citelně poškozovali jejich obchod. Jihlavští získali v roce 1351 od markraběte Jana Jindřicha souhlas k poboření hradů tzv. loupeživých rytířů, ale neměli dosti mocenských sil, aby tuto výsadu využili. Později nalezla šlechta oporu v markraběti Prokopovi, zatím co Jihlava byla přívržencem markrabího Jošta. Nesvár dvou bratří se projevoval i ve zvýšeném nepřá­telství Jihlavy s venkovskou šlechtou.

Nejobávanější z odbojné šlechty v jihlavském a znojemském kraji byli zejména Sokol z Lamberka, Hynek z Kunštátu (zvaný Suchý Čert) a Zikmund Křižanovský z Rokštejna, který zosnoval v roce 1402 přepadení Jihlavy. Brtnice, náležející moravské větvi Valdštejnů, a hrad Rokštejn, to byly opěrné body markraběte Prokopa, namířené proti Jihlavě.

V husitských válkách stál venkovský lid i část drobné šlechty na straně husitů. Shromáždili se u Martínkova, kde si zbudovali ozbrojený tábor. Také z české strany už v roce 1420 sahala oblast husitské moci až k Jihlavě, neboť táborité získali Pelhřimov a později dobyli i Želiv. Vévodovi Albrechtovi se ve spojenectví se slezskými knížaty podařilo dobýt martínkovského tábora a na čas potlačit husitské hnutí na Moravě, ale už v roce 1422 po těžkých porážkách Zikmundových vojsk u Kutné Hory pronikl Žižka až k Jihlavě. O dobytí města se toho roku ještě nepokusil, nýbrž až při nové výpravě na Moravu v září roku 1423. Jihlava se však ubránila. Také v roce 1425 bylo město obléháno, spojená vojska pražanů a táboritů ležela před městem šest neděl, avšak ani tentokráte města nedobyla. Husité pak táhli přes západní Moravu do Rakous. V roce 1427 obléhal Jihlavu Jan Roháč z Dubé, ale ani on neměl úspěch.

Husité i v pozdějších letech ovládali patrně cesty z Čech do Rakous, vedoucí přes jihozápadní Moravu. Teprve v srpnu 1431 se Albrechtovi podařilo získat znovu západní Moravu a porazit nepříliš početná husitská vojska a zajmout i zapřisáhlého ne­přítele Jihlavských Mikuláše Sokola z Lamberka. Albrecht pronikl až do Čech, ale po porážce křižáckých vojsk u Domažlic

16

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ