JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Renesance zkrásnila tvářnost mnohých našich měst, zejména Telče a Slavonic, která nás dodnes udivují množstvím zachova­lých památek. Jsou to zejména měšťanské domy na náměstích i s honosnými renesančními lombardskými a benátskými štíty. Také tzv. starý zámek v Dačicích nese svěží znaky renesance.

V Jihlavě byly renesanční památky vlivem dalšího stavebního vývoje zastřeny. Dnešní vzhled náměstí je spíše barokní, avšak architektonicky je celé historické jádro města renesanční. Toto údobí se města významně dotklo; tehdy zde bylo založeno gym­nasium a po vzoru mistrů pěvců norimberských vzniklo bratrstvo jihlavských mistrů pěvců, kteří po dlouhá léta konali pravidelné pěvecké slavnosti.

Počátkem 17. století se již v kraji projevují zřetelnější známky protireformace. Jáchym Oldřich z Hradce vypověděl z Telčska všechny nekatolické kněze a také kardinál Ditrichštejn zesílil svůj nátlak na Jihlavské, aby si do luteránské rady zvolili několik katolíků. Teprve po prohraném povstání českých stavů se protireformace plně prosadila.

Na počátku třicetileté války většina měst i šlechty v kraji podporovala zimního krále Bedřicha Falckého. Proto byl kraj po bitvě na Bílé hoře obsazen císařskými. Jihlava se vzdala bez boje generálu Buquoyovi, zatím co Telč byla v roce 1620 vyple­něna vojsky Marradasovými. Celé území velmi utrpělo třicetiletou válkou. Krajem procházela vojska císařská i švédská, ale v jejich chování vůči místnímu obyvatelstvu nebylo velkého rozdílu. Kon­tribuce a drancování měst bylo průvodním zjevem všech těchto tažení.

V roce 1645 po bitvě u Jankova přitáhli Švédové vedeni ge­nerálem Torstensonem k Jihlavě, které se zmocnili 11. března. Torstenson táhl dále ke Znojmu a obsadil většinu míst v kraji.

V říjnu 1646 přitáhli do kraje císařští, před kterými se Švédové stáhli do Jihlavy. Před Jihlavou bylo 23. října 1646 soustředěno 14 císařských pluků, ale Švédové se tomuto prvnímu náporu s úspěchem ubránili. Teprve po dlouhém obléhání trvajícím ně­kolik měsíců zmocnil se generál Buchheim opět města.

Město Jihlava i celý kraj třicetiletou válkou nesmírně utrpěl. Mnoho vsí docela zpustlo. Kdo se tehdy ujal pusté usedlosti, byl na mnoho let ušetřen robot a platů a měl jedinou povinnost: opravit dům a vzdělat pole. Tak na příklad v Bílkově na Dačicku

18

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ