JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

TURISTICKÉ MOŽNOSTI

Z turistického hlediska je možno rozdělit území, popisované v tomto průvodci, na několik oblastí, soustředěných kolem vel­kých měst: Jihlavsko, Třešťsko, Telečsko, Dačicko, Slavonicko a Jemnicko. Postupně se s nimi podrobněji seznámíme.

Jihlava

STRUČNÁ HISTORIE

Původní slovanská osada se rozkládala již před 13. stoletím u brodu na levém břehu řeky Jihlavy, kde stojí kostelík sv. Jana Křtitele, nejstarší z jihlavských kostelů. Tudy vedla stará zem­ská stezka Haberská. Okolí Jihlavy patřilo počátkem 13. století církevnímu řádu německých rytířů. Když tento řád odcházel do Východních Prus, prodal své statky želivskému klášteru. Vět­šina území však byla zeměpanská a markrabí Přemysl je roku 1234 věnoval tišnovskému klášteru.

Když se v okolí Jihlavy objevila významná naleziště stříbra, získal král Václav I. území opět zpátky.

Díky stříbru se osada rozšířila v město, protože jinak by se Václavu I. sotva podařilo usídlit v okolí německé horníky. V roce 1249 obec obdržela od téhož panovníka i od markraběte Pře­mysla městské a horní právo. Brzy po tom, co se započalo s těžbou stříbra, začaly se také v městě razit mince.

Kde bylo markrabství, tam se záhy pevně usazovala i církev. Také v Jihlavě vznikly téměř současně tři velké kostely s dvěma kláštery. Také justice byla podmíněna hospodářskou mocí, a tak

23

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ