JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

škola, obnovený hotel Beseda a pomník na paměť rudoarmejců od sochaře Kalvody. Křížová ulice nás povede do středu města. Po levé straně mineme krajský pionýrský dům a dále kostel sv. Kříže, který byl součástí bývalého dominikánského kláštera. Trojlodní kostel se čtyřmi nosnými pilíři byl postaven kolem roku 1260, ale za císaře Josefa II. byl roku 1784 zrušen a přeměněn ve skladiště. Teprve v roce 1949 byl nákladnou adaptací obnoven a používá ho československá církev.

To již jsme téměř došli na náměstí Míru, které rozlohou 36 650 m2 patří k největším v republice. Shluk domů uprostřed, rozdělující náměstí na horní a dolní část, je tzv. Krecl: ve středověku zde byly obchodní domy a kolem chlebné a masné dřevěné krámy.

Hned první dům na náměstí je krajská knihovna. V této bu­dově je vstup do podzemních chodeb, které jsou vtesány do skály pod městem ve dvou patrech, dosahujíce hloubky až 12 metrů. Tyto chodby vznikaly patrně od 14. století spojováním rozlehlých sklepení k uskladnění piva a vína. Za třicetileté války byl tento podzemní systém rozšířen k obranným účelům, takže tu bylo několikakilometrové podzemní bludiště, které je zatím jen částečně přístupno. (Klíč na odboru kultury městského národ­ního výboru.)

Vedle knihovny je kostel sv. Ignáce, též nazývaný jesuitský. Je to stavební památka na jihlavské baroko. Kostel postavil v letech 1680—1689 italský architekt Jakub Brascha. Bohatě čle­něné průčelí s ornamentálními a figurálními ozdobami vyúsťuje ve dvě stejné věže. Chrám má jednu loď, po každé straně jsou tři kaplovité výklenky s oltáři. V první kapli vlevo je na oltáři kříž tesaný z kmene stromu. Tento tzv. Přemyslovský kříž byl sem přenesen z kostela sv. Kříže, kterému jej podle pověsti daroval král Přemysl Otakar I. Chrámový strop je bohatě vy­zdoben freskami velkomeziříčského malíře Karla Töppera.

O sto kroků níže stojí starobylá radnice, nedávno restauro­vaná do barokní podoby. Radnice byla zakoupena městskou radou a přestavěna ve dvacátých letech 15. století. Při obnovovacích pracích po požárech v létech 1534 a 1551 byla vystavena v I. poschodí radniční síň v pozdně gotickém slohu. Žebroví je z červených tvárnic a pole klenby jsou vyplněna průpověďmi z Písma i rčeními antických filosofů v jazyce řeckém, latinském

27

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ