JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

zesílen několika věžemi a větším počtem bašt. Tři z pěti měst­ských bran byly chráněny barbakány. Když opevnění ztratilo svůj význam, byly do hradeb vestavěny domy, ale dosud jsou patrny zbytky hradeb po celém obvodu města.

Z Březinových sadů dojdeme na Brněnskou ulici, kde nás upoutá smělá stavba nového mostu. Je 250 metrů dlouhý a klene se do výše 30 metrů. Mohutná stavba z předpjatého betonu, dokončená v roce 1956, je ukázkou moderní stavební techniky. Vedle mostu vyrůstají komíny továrny na plyše a krymry.

Spojovací komunikace odkryla další část hradeb i zadní štíty domů Čajkovského ulice. Uličkou V důlkách, která v nejbližší době ustoupí nové komunikaci a kde zbytky hradeb jsou zvláště dobře patrny, dojdeme do ulice Matky Boží, které dominuje Panenská brána. Její renesanční zakončení je ze 17. století, zatím co dolejší část nese stopy gotiky.

Jen několik kroků od brány je barokní průčelí kostela Na­nebevzetí Panny Marie, na něž se pozdější stavební úpravou přitiskly měšťanské domy, s nimiž dnes tvoří nedílnou uliční frontu. Kostel se uchoval z vetší části v původní podobě. Kří­žová klenba má zahrocené gotické oblouky, vyrůstající z přípor s krásnými hlavicemi, z nichž každá je jiného tvaru. Klenba nemá smělé vzepjetí, které je obvyklé u jiných gotických sta­veb, protože na ní spočívá osmiboká chrámová věž. Slohově nejcennější je část presbytáře za hlavním barokním oltářem. Kostel byl spojen s bývalým minoritským klášterem, který je dnes upraven ve studentský internát.

Úzkou Věžní uličkou se zbytky hradeb přijdeme do Smeta­nových sadů, vzniklých v místech bývalého hřbitova. Uprostřed stojí renesanční kostelík z roku 1572. Na konci sadů byl postaven zimní stadión. Stalingradskou ulicí, vroubenou alejí lip a záhony květin, dostaneme se kolem staré jedenáctiletky na křižovatku v Palackého ulici. Ulicí 1. máje můžeme jít kolem oblastní ne­mocnice na městské nádraží.

Je třeba upozornit ještě na některé další pozoruhodnosti Jih­lavy, jichž jsme si při první procházce městem nepovšimli. V rozšířené Divadelní ulici má svůj stánek Horácké divadlo. Divadlo zde vzniklo v roce 1850 adaptací zrušeného kapucínského kláštera. Na náměstí Míru je krajské museum a galerie, které

29

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ