JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Třešť

HISTORIE A PROHLÍDKA MĚSTA

O vzniku obce nemáme přesných zpráv. V roce 1358 získal Třešť markrabí Jan, který ji prodal Jaroslavu ze Šternberka. Tento rod, který stál na straně husitů, vlastnil Třešť téměř do konce 18. století. V té době rozkvétalo v okolí hornictví. Poz­ději se na třešťském panství vystřídali Vencelíkové z Vrchovišť a hrabata z Herbeštejna, nakonec až do roku 1945 náležel třešťský velkostatek s rozsáhlým polesím Wenzel-Sternbachům.

Od poloviny minulého století vzniká v Třešti dřevařský a kon­fekční průmysl. Třešť také byla proslulá ze dřeva vyřezávanými betlémy se stovkami figurek. Ještě dnes se tu mnoho lidi za­bývá řezbářstvím. S průmyslem se silně rozvíjelo i dělnické hnutí. V květnu 1918 uspořádalo dělnictvo velkou protestní de­monstraci, aby nebylo z Třeště vyváženo obilí, a když nebylo jejich hlasu vyslechnuto, zahájilo stávku. A stejně odhodlaně si vedlo třešťské dělnictvo i za první republiky. Obětavá práce a dobrá agitační činnost několika dělnických družstev získala místní obyvatelstvo, takže už v roce 1926 odeslalo obecní za­stupitelstvo jihlavskému okresnímu úřadu resoluci, v níž žá­dalo navázání diplomatických styků se Sovětským svazem. Tři­cátá léta krize přinesla četné stávkové boje. Po 15. březnu 1939 bylo mnoho třešťských občanů odvlečeno do koncentračních táborů, avšak ani potom zde neutuchl odpor proti nacistickým uchvatitelům.

Ve středu města stojí kostel sv. Kateřiny ze Sieny v té podobě, jak byl opraven po požáru v roce 1824. Po hrázi bý­valého rybníka, který byl v roce 1952 vysušen, dojdeme do zá­mecké čtvrti, zvané též Za vodou. Zde je druhý třešťský kos­tel sv. Martina ze 14. století. Dřevěná kazatelna a sochy oltáře

32

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ