JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

sv. Kříže v jeho staré kapli jsou mistrným dílem jihlavského řezbáře Prchala. Poblíž kostela je třešťský zámek z konce 16. století. Po roce 1700 byl zámek ozdoben pěti věžemi. Velmi půvabný je rozsáhlý zámecký park s vzácným stromovím.

VYCHÁZKY DO OKOLÍ

1. Třešť — Růžená – Roštejn – Hodice – Třešť (16 km).

Z Třeště vyjdeme silnicí vedoucí podél Trojanova kopce (606 m) k Čenkovu. Výstavná stavení obce se táhnou po obou stranách malebného rybníka. U lomu odbočíme vlevo přes po­tůček do lesíka a dále přes palouk s rozhozenými balvany. Před námi se zaleskne hladina rybníka a za ním se objeví ves­nice Růžená. Kostel s nízkou věží se podobá tvrzi. Na jednom z náhrobních kamenů je letopočet 1499. Z Růžené můžeme sle­dovat zbytky povrchového vodovodu, vedoucího až na stoupy v Puchýrně, kde se drtila a prala stříbrná ruda z dolů u Jezdovic. Cesta vede dál okrajem vsi kolem školy přes pole k rozsáhlé roštýnské oboře, jíž projdeme až ke hradu Roštejnu, postavenému za vlády Lucemburků. O dobytí hradu se marně pokoušel hu­sitský hejtman Jan Hvězda z Vícemilic, který pobořil jen zevní opevnění. Poslední úplně zachovalá věž je sedmiboká. Hrad je zbudován na žulovém kamýku, který , zasahuje až do zdiva prvního poschodí. Z věže je krásný výhled na všechny strany. Gotická kaple sv. Eustacha s barokní výzdobou byla nedávno zre­staurována. Na hradě je pohostinství, kde lze předem vyjednat i nocleh. Po červené značce se dostaneme do Hodic a odtud po silnici do Třeště. Celá cesta je 16 km.

2. Třešť — Jezdovice — Čeřínek — Dolní Cerekev – Třešť (13 km).

Z Třeště se dáme po silnici na sever k Novému mlýnu (2 km), pak po pravém břehu Třešťského potoka a podél Jezdovického rybníka (rozloha asi 32 ha) do Jezdovic. V dolech se těžilo stříbro v 15. a znovu ještě v 18. století. Později se zde těžil sanytr a živec draselný, U obce je pamětní kámen nad hrobem francouzských vojínů z napoleonských válek. U samoty Puchýrny jsou

3 — Jihlavské vrchy

33

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ