JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Telč

VÝVOJ MĚSTA

Telč — to je nynější Staré město — byla založena již ve 12. století (zprávy o jejím založení v roce 1099 nejsou historicky podložené) jako uliční osada i s kostelem Panny Marie. Na sklonku 13. věku byla nedaleko severně od původní osady zalo­žena Nová Telč jako vodní pevnost. Do vnitřního města, opevně­ného rybníky, hradbami a příkopy, vedly dvě brány. U Velké brány byla postavena strážná románská věž a při ní kostelík sv. Ducha; v blízkosti Malé brány vznikl hrad pro královského správce (nynější zámek). Obě brány se zachovaly do dneška a mimo ně není dosud vstup do vnitřního města možný. Též sou­vislé pásy hradeb i s příkopy a rybníky se dobře zachovaly a po­dávají nám jasný obraz, jak byly u nás budovány ve 14. století vodní pevnosti.

Telč zůstala královským zbožím až do roku 1339, kdy ji získal Oldřich z Hradce a v držení tohoto rodu zůstala až do roku 1604. Zá vlády pánů z Hradce utěšeně pokračovala výstavba města. Královský hrad byl rozšířen o nový gotický trakt a byl též po­staven farní chrám sv. Jakuba. Největšího rozkvětu doznala Telč za vlády Zachariáše z Hradce, který zvelebil hospodářství, založil urbáře, adaptoval a rozšířil zámek, jehož vnitřek nád­herně vyzdobil v renesančním slohu. Roku 1604 přešlo telčské panství do rodu Slavatů, a když roku 1691 vymřeli, převzal je rod z Lichtenštejna-Kastelkornu.

Z tuhé josefinské germanizace se Telč zvolna probírala pů­sobením Josefa Tobiáška, nejprve hraběcího vychovatele, potom učitele na hlavní škole. V roce 1862 zde byla otevřena česká reálka, nejstárší česká střední škola na Moravě, a tak se Telč stala střediskem kulturního života jihozápadní Moravy. Působil

35

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ