JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

zde vzorný učitel a hudební skladatel Jan Ev. Kypta a nakladatel E. Šolc zde zřídil v osmdesátých letech čilé nakladatelství. Nejvíce však proslavil Telč básník Otakar Březina, který studoval na zdejší reálce v létech 1883—1887.

PRŮVODCE MĚSTEM

Již cestou vlakem od Třeště otevře se za Mysliboří z úbočí Dlouhé hory panoramatický pohled na starobylou Telč a její krásné okolí. Rozcestí u nádraží připomene místním názvem Stínadla, že město Telč mívalo právo hrdelní. Na sokolovně nás upoutá rozměrný sgrafitový obraz sv. Václava s blanickými ry­tíři od A. V. Slavíčka. Tyršovou ulicí a dále náměstím Hrdinů s pomníkem padlých jdeme okrajem Oslednic až na severní břeh Staroměstského rybníka. Nejprve si prohlédneme historicky nejstarší Staré město s cenným kostelem Matky Boží, od 12. století několikrát přestavovaným, a starý hřbitov s náhrobními kameny z 16. století. Chodníkem Na dlážkách jdeme po druhém břehu Staroměstského rybníka. Když vystoupíme na silnici, shlédneme v hladině Ulického rybníka pohádkové zrcadlení Telče s hradbami a věžemi kostelů. Velkou branou, na níž je zaznamenán leto­počet přestavby 1629, vstupujeme do vnitřního města.

Palackého ulicí přicházíme na Stalingradské náměstí, které si malebnými štíty domů a podloubími uchovalo svůj starobylý ráz. Výstavba domů spadá do tří slohových dob: z gotiky se zacho­valo loubí s křížovými klenbami na žulových sloupech; z období renesančního se dochovalo mimo zámek a radnici několik domů s fasádami, zdobenými sgrafitovým kvádrováním; nejvíce úprav však pochází z doby baroka, které překrásnými štíty vtisklo ná­městí zvláštní půvab doby před dvěma sty léty. Na náměstí stojí dvě kašny a mezi nimi mariánské sousoší. Před kostelem jména Ježíš je nenápadná budova bývalého jesuitského gymnasia, které v minulosti mělo pro město velký význam. Nyní je zde mistrov­ská škola zemědělská s internátem. Kostel, který dříve též patřil jesuitům, je z let 1663—1667 a je uvnitř vyzdoben v barok­ním slohu. Obraz Salvátor má vzácnou uměleckou cenu a přičítá se Karlu Škrétovi. V přízemí sousední budovy (dříve jesuitské ko­leje, dnes učňovské školy automechaniků) je městské museum s bo­hatými sbírkami. Na přilehlém náměstí Jana Kypty je dvojlodní

36

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ