JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

gotický chrám sv. Jakuba, jehož nynější podoba pochází z let 1450—1460. Z přístupné věže je nádherný pohled na město a okolí.

Západní stranu náměstí uzavírají rozsáhlé budovy státního zámku, které se skládají ze dvou hlavních částí: gotické a re­nesanční. Gotická část z druhé poloviny 14. století zabírá vý­chodní a částečně i severní stranu, ostatní části jsou renesanční z let 1553—1580. Zachariáš z Hradce povolal k této přestavbě italské architekty. V průjezdu brány je vchod do kaple Všech svatých, kde uprostřed lodi nad kryptou je renesanční náhrobek s ležícími postavami Zachariáše z Hradce a jeho manželky Ka­teřiny z Valdštejna. Branou pak vcházíme na hlavní nádvoří, ne­soucí znaky italské renesance. Průvodce zámku vás ochotně pro­vede rozlehlým zámkem: uvidíte i sgrafity vyzdobenou hodovní síň, na jejíž stěnách je znázorněno sedm hlavních hříchů, zlatý a rytířský sál, sbírky zbraní, obrazů a loveckých trofejí. V prostorách zámku je též umístěn Státní archiv s bohatým ma­teriálem především z období konce feudalismu a z počátků děl­nického hnutí.

Po prohlídce zámku zajdeme vlevo k Malé bráně z roku 1579, jíž vyjdeme na hráz Štěpnického rybníka. Odtud vidíme nejstarší gotickou část zámku se dvěma čtyřbokými pevnostními věžemi, po pravé straně rozsáhlý rybník, v pozadí hřbitov s kos­telem sv. Anny. Vlevo za Malou branou můžeme sejít do krás­ného parku, projít jím až na silnici a lipovou alejí za město ke kapli sv. Karla nebo k městu zpět na náměstí. Vracíme-li se k nádraží, pak mineme hřbitov u sv. Anny a závod Motorpal.

VYCHÁZKY DO OKOLÍ

1. Velký Pařezitý rybník — Štamberk — Telč (18 km).

Náměstí opustíme Malou branou, na rozcestí na hrázi Štěpnického rybníka zahneme vlevo, u lihovaru odbočíme ze silnice vpravo k severozápadu kolem pily po červené značce Lipkami k bažantnici a dále lesem ke kapli sv. Karla. Pod ní je ještě sklepní kaple, která vznikla zasypáním a vyzděním vlčí jámy, do níž 13. října 1662 spadl Karel Slavata, majitel telčského panství. Po svém zachránění se stal karmelitánem a jeho matka zde dala rok nato postavit tuto kapli.

37

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ