JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Od kapličky pokračujeme na Vanov a odtud po silnici do le­toviska Řásná a dále silnicí k Velkému Pařezitému rybníku se skvělým koupáním a vhodnými tábořišti. Po dubové hrázi do­jdeme k hájovně a odtud po modré značce k jihu ve směru na Mrákotín ke zříceninám hradu Štamberka.

Ze Štamberka sestoupíme po zelené značce do blízké vsi Lhotky a vozovou cestou dojdeme přes Hostětice ke známé již bažantnici a Lipkami do Telče. Cesta měří 18 km.

2.  Velký Pařezitý rybník — Jihlávka — Sv. Kateřina (25 km).

Toutéž cestou jako při první vycházce přijdeme k Velkému Pařezitému rybníku. Za hájovnou se dáme po červené značce hlubokým lesem přes Velký Skalní vrch (786 m) do vesnice Ka­liště, po silnici do Jihlávky a odtud do osady Sv. Kateřina, le­žící v pěkném lesnatém zákoutí na úpatí vrchu Lísek (758 m). Pod pěknou barokní kaplí sv. Kateřiny vytéká mohutný pramen výtečné vody. Byly zde lázně známé již v 15. století. Zde se léčil např. J. Zeyer, J. V. Sládek, R. Svobodová a F. X. Šalda. Nyní jsou lázně změněny na dětskou ozdravovnu. Ze Svaté Ka­teřiny, vzdálené od Telče 20 km, vrátíme se na nádraží do Jih­lávky (3 km), nebo lesem přejdeme Lísek do zastávky v Horní Vsi (4 km), odtud pojedeme vlakem přes Hor. Cerekev a Kostelec do Telče. (Pěší cesta z Telče do Sv. Kateřiny a na nádraží 25 km.)

3.  Velký Pařezitý rybník — Mrákotín — Telč (21 km).

Známou cestou, popsanou v 1. vycházce, dojdeme k Velkému Pařezitému rybníku, odtud k jihu po modré značce ke hradu Štamberku, dále k rybníku Hornímu Mržatci a k Mrákotínu. Tam si prohlédneme známé rozsáhlé lomy na výtečnou žulu. Z Mrákotína půjdeme do oblíbeného letoviska Dobré Vody, odkud se vrátíme podél Hamerského rybníka přes Hamry a Krahulčí do Telče. Celková túra 21 km.

4. Velký Pařezitý rybník — Javořice — Světlá — Mráko­tín (25 km).

Je to vlastně jiná varianta předešlé vycházky. Od Velkého Pařezitého rybníka kolem hájovny k hraničnímu buku s besídkou

38

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ