JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Dačice

MINULOST MĚSTA

První zpráva o Dačicích je z roku 1183, kdy ves Dačice ještě byla knížecím zbožím. Počátkem 14. století již patřila telčským pánům z Hradce. Roku 1454 získal městečko i panství Volfgang z Krajku a po něm roku 1610 Vilém Dubsky z Třebomyslic, který se však účastnil odboje českých stavů proti Ferdinandovi, a proto mu byl majetek zkonfiskován; tehdy byly Dačice prodány Lvu Burianu Berkovi z Dubé. Po jeho smrti patřily Dačice Fürstenberkům, ale roku 1728 je získal Jindřich Karel z Osteinu, jehož rod držel město až do napoleonských válek, kdy se město postavilo Francouzům na odpor. Nový majitel panství Karel z Dahlberku zřídil zde první moravský cukrovar.

Po stavitelské stránce nemají Dačice tolik vzácných památek jako sousední Telč a Slavonice.

PRŮVODCE MĚSTEM

Přijíždíme-li vlakem od Telče, je lépe vystoupit až na za­stávce Dačice-město. Nedaleko ní se tyčí na mírném návrší bý­valý františkánský klášter z roku 1664 a kostel sv. Antonína z roku 1677, jehož kazatelna je ozdobena reliéfy od dačického řezbáře Matouše Kölbla.

Kolem nádraží se vracíme do města, kde si na trojúhelníkovém náměstí povšimneme především renesanční budovy starého zám­ku, který vystavěl v létech 1572—1579 Albrecht Krajíř z Krajku. Budova je ozdobena sgrafitovým kvádrováním, což prozrazuje dílo italských stavitelů. Dnes zde sídlí místní národní výbor.

Původní renesanční ráz náměstí připomíná už jen několik ná­znaků. Za povšimnuti stojí stará radnice na protější straně ná­městí,

40

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ