JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

postavená počátkem 15. století, kdy Dačice byly povýšeny na město. Na radničních hodinách velká ručička ukazuje hodiny a malá minuty. Uvnitř radnice je původní pouze mázhaus s hřebínkovou klenbou a klenutá přízemní síň, kde býval obecní šenk.

Z náměstí dojdeme krátkou Krajířskou ulicí ke chrámu sv. Vavřince. Původní románský kostelík byl za pánů z Hradce pře­měněn v gotický kostel. Nynější renesanční věž byla vystavěna v roce 1586 a celý chrám byl přestavěn do barokní podoby v le­tech 1775—1778.

Půjdeme-li po této ulici ještě několik set kroků, dojdeme na horní náměstí, kterému dominuje nový zámek z poloviny 16. sto­letí, patřící nyní Státní památkové správě. Jeho křídla uzavírají čtvercový dvůr; arkády ve dvou patrech nad sebou dodávají stinnému nádvoří ušlechtilé výraznosti. Zajímavé jsou zámecké sbírky empirového nábytku, obrazů a rytin z napoleonských válek. V přízemí zámku je umístěn městský archiv.

VYCHÁZKY DO OKOLÍ

1. Kostelní Vydří — Řečice — Hradisko (15 km).

Z Dačic se vydáme k severu po silnici směrem na Kostelní Vydří. Nedaleký poutní kostel P. Marie Karmelské dominuje svou výškou 532 m celému okolí. Pokračujeme po silnici k severo­západu mezi rybníky, kolem lomu a lesem až do Řečice, kde je prostý barokní zámek. Polními a lesními cestami vystupujeme na Hradisko (769 m), odkud je nádherný výhled do kraje. Zá­padně pod vrcholem je svérázná malá dědinka Poldovka, níže v údolí Velká Lhota s dvěma českobratrskými kostely. Po pěší túře 15 km se můžeme do Dačic vrátit také autobusem.

2. Toužín — Lidéřovice — Český Rudolec — Landštejn (20 km).

Vyjdeme z Dačic západním směrem po červené značce podél zámecké zahrady do blízkého Toužína, jehož část je vysoko nad Dyjí, část dole u mlýna. Pokračujeme stále po červené značce do Lidéřovic. Zdejší kostel sv. Linharta byl postaven v čisté rané gotice, okolní hřbitov je obehnán zdí se zbytky ozubí a střílen,

41

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ