JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

s honosnými renesančními lombardskými a benátskými štíty, které zakrývají sedlové střechy. Jsou tu štíty se zubovitě pro­lamovanými attikami, fasády s ornamentálními i figurálními sgra­fity a s typickou výzdobou renesančních psaníček sgrafitové rus­tiky. Patricijské domy s podloubími prozrazují působení italských stavitelů. Zvláště cenná a pozoruhodná je tzv. sklípková čili diamantová klenba, příslušná slohově pozdní gotice, kterou po­užívali páni z Hradce. S nejkrásnější sklípkovou klenbou se setkáváme v domě č. 46, kde základními obrazci jsou osmicípé hvězdice s visutými svorníky uprostřed. K průčelní stěně mázhausu přiléhá klenba renesančního kasetového pásu, jehož zrcadla jsou kolorována. Nemenší pozornost zasluhuje i dům č. 88 s fi­gurálními sgrafity s náměty z řecké mythologie a dům č. 45, kde nás již v přízemním mázhausu upoutá valená klenba pře­tínaná štukovanými žebry, v prvním patře pak místnost s třemi poli sklípkové klenby s visutými svorníky uprostřed. Vedle je rozsáhlá síň (asi původně cechovní), na jejíž stěnách jsou ba­revná sgrafita s biblickými výjevy. Radnice je už přestavěná, zajímavá je však stará pošta na náměstí v domě, který si uchoval starobylé podloubí o pěti arkádových obloucích a uvnitř bohaté klenby.

Za nejstarší církevní stavbu se pokládá kostelík sv. Jana Křti­tele na Špitálském předměstí, který byl však v roce 1848 pře­stavěn. Hřbitovní kaple sv. Kříže je zajímavá renesančním prů­čelím z roku 1586. Na kopci nad městem se vypíná dvoulodní kostel Božího Těla, jehož nynější podoba je z konce 15. století.

Hospodářský úpadek v 17. století způsobil, že Slavonice dále nevzrůstaly, a proto nebyla v podstatě porušena stavební struk­tura, takže dnes jsou Slavonice ukázkou středověké stavby měst. Ze starého městského opevnění se uchovaly četné zbytky v městských hradbách, ve zbytcích bašt a hradebních věží. Dosud stojí Dolní brána, jinak zvaná Dačická, a Horní — Jemnická. Třetí brána (Rakouská) byla již zbořena.

VYCHÁZKY DO OKOLÍ

Okruh vycházek ze Slavonic je omezen blízkostí státních hra­nic. Proto doporučujeme poradit se ve Slavonicích s místními bezpečnostními úřady, zda vaše chystané výpravy nezabíhají do

44

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ