JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

nepřístupného pohraničního pásma, případně zda mohou kolektivy organizovaných turistů získat propustky. Poradíme vám jen menší vycházku do okolních obcí a výlet na přístupný Landštejn.

1.  Dolní Bolíkov — Cizkrajov — Mutišov — Slavonice (12 km).

Do Dolního Bolíkova se dostaneme drahou, projdeme dolním okrajem obce do údolí Bolíkovského potoka, kde jsou zbytky struskových hald bývalých železných hutí, založených roku 1810. Svého času to byly po hutích v Blansku u Brna největší hutě na Moravě, ale byly v provozu pouze do roku 1876. Jestliže jsme se rozhodli jen pro kratší procházku, vrátíme se přes obec Dolní Bolíkov a po silnici podél Bolíkovského potoka dojdeme do staré obce Cizkrajov. Nad gotickým kostelem z 15. století stávala na návrší tvrz, kterou dnes prozrazují zbytky valů nad srázem. Jsme zde ve výši 481 m, a proto je odtud dobrý rozhled po kraji. K jihu vidíme další cíl své cesty: poutní kostelík Mont-Serrat (541 m), který dostal jméno po svém španělském vzoru od za­kladatele kostela rytíře B. Tannazolla, jemuž patřily statky v tomto kraji. Z Cizkrajova se tam dostaneme polní cestou kolem kruhovky a za výstup budeme odměněni pěkným výhledem. Se­jdeme do Mutišova, odtud buď jednu stanici drahou nebo pěšky po silnici do Slavonic. Celá cesta je 12 km dlouhá.

2.  Dolní Bolíkov — Český Rudolec — Stoječín — Land­štejn — Stálkov — Slavonice (27 km).

Vlakem do Dolního Bolíkova a odtud ke zbytkům hutí jako v 1. vycházce. Proti toku Bolíkovského potoka dojdeme až na sil­nici a po ní do Českého Rudolce (6 km), kam se také můžeme ze Slavonic dostat autobusem. Odtud po červené značce přes Sto­ječín a rozsáhlé lesy přijdeme ke zřícenině hradu Landštejna, stojící na návrší nad obcí Pomezí. Z Dol. Bolíkova 16 km.

První zmínka o hradu je z poloviny 13. století. Vznikl na ochranu zemské stezky do Čech, byl postupně rozšiřován a opevňován, odolával mnoha obléhatelům, až jej v roce 1771 zapálil blesk a od té doby chátrá. Vystřídali se zde nejprve jihočeští Vítkovci, později páni z Krajku, po Bílé hoře kromě jiných rodů

45

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ