JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Jemnice

HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA

Původ města je skryt v jeho názvu: už před založením hraze­ného města se usadili v místech dnešního Podolí horníci — jemníci, kteří založili původní hornickou a tržní ves s románskou rotundou sv. Jakuba. Přemysl Otakar I. poznal strategický význam Jemnice, a proto v roce 1227 přikázal město opevnit dvojitým pásem hradeb, zpevněným baštami a hlubokými pří­kopy. Do města vedly dvě hlavní brány chráněné barbakány. Vlevo při Velké bráně stál hrad, nejstarší stavba města. Město bylo právem považováno za nedobytné, a proto zde Jan Lucem­burský zanechal svou sličnou choť Elišku Přemyslovnu, když táhl v roce 1315 na Slovensko proti odbojnému pánu Matouši Čáku Trenčanskému. Později Jan Lucemburský na přímluvu své choti obdařil město výsadami, a proto se měšťané rozhodli každo­ročně pořádat na pamět královninu slavnost Barchán. Při ní se také běžel závod čtyř běžců, což připomínalo čtyři posly-běžce, kteří tehdy šťastně přinesli Elišce zprávu o Janově vítězství. Tradice této slavnosti i závodu se udržela dodnes.

Městský patriciát velmi zbohatl a někteří jeho příslušníci se stali majiteli rozsáhlých statků. Za válek husitských zůstalo město věrné Zikmundovi. Husité nedobyli města, ačkoliv měli v městě spojence — městskou chudinu, která se dokonce pokusila o prolomení hradeb. Městu však přispěchal na pomoc Albrecht Habsburský a s jeho pomocí se Jemničtí ubránili. Husité jenom zavalili doly v okolí.

Od husitských válek začíná hospodářský úpadek města. Za krále Jiřího z Poděbrad bylo město obsazeno královým vojskem, v roce 1468 je zpustošili Uhři, roku 1530 je Ferdinand I. udělil Jindřichu Meziříčskému z Lomnice, a tak se z královského svobodného

47

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ