JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

města stává městem poddanským. Meštané se sice proti novému pánovi v roce 1556 vzbouřili a obléhali zámek, ale jejich pozdvižení skončilo nezdarem a největší buřiči byli potrestáni na hrdle. Třicetiletá válka pak utrpení města dovršila. Brány, které kdysi chránily město před nepřítelem, neuchránily je před požárem v roce 1832 — ba naopak: úzké vjezdy v branách se brzy zatarasily, a tak se obyvatelé nedostali ven z města a za­chránci mu nemohli přispěchat na pomoc.

Revoluční rok 1848 probouzí v Jemnici národní uvědomění. Řezbář Jelínek zakládá Čtenářskou jednotu svatovítskou a za městem u památného kostelíka sv. Víta se konaly u prastaré lípy národní poutě. Místní odbočka tratě, postavená roku 1896, měla jen podružný význam a nemohla zajistit rozvoj průmyslu. A tak Jemnice zůstávala přirozeným střediskem zemědělského kraje. Teprve v poslední době se i zde začíná rozvíjet průmysl: je tu pobočný konfekční závod n. p. Slavona a veliké opravářské dílny Autorenovy.

PRŮVODCE MĚSTEM

Z nádraží můžeme jít do středu města rozlehlým zámeckým parkem, kde prodléval i F. X. Šalda a rakouský básník Grillparzer. Mineme zadní trakt zámku ze 16. století, přestavěného později do barokního slohu. Stezky parku končí u prvých domků a u staré, poměrně zachovalé bašty. Zbytky hradeb jsou dosud porůznu patrné kolem celého obvodu historického města. Úzkou uličkou překlenutou oblouky přijdeme na náměstí, kde můžeme navštívit městské museum s bohatými sbírkami. Kostel sv. Sta­nislava z 15. století je uvnitř barokní; nejstarší je gotický pres­bytář, k němuž byla koncem 16. století přistavěna renesanční loď a později kaple sv. Josefa.

Náměstí opouštíme na protější straně úzkou uličkou, vedoucí k bráně, jíž procházíme na dobře zachovalý barbakán. V hra­dební zdi je zasazena vzácná středověká skulptura z počátku 13. století, označovaná jako panna Jemná, o níž pověst říká, že je zakladatelkou a ochranitelkou města. Sestupujeme na před­městí Podolí a pres říčku Želetavku k hřbitovnímu kostelu sv. Jakuba. Stará osada se rozkládala pod tímto původně románským a opevněným kostelíkem, avšak tuto dobu připomíná už jen osamoceně­

48

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ