JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

stojící kruhová věž. Stropní fresková výzdoba dnešního převážně gotického kostelíka je z let 1512—1516.

Vrátíme se přes most, avšak neodbočíme napravo k městu, nýbrž pokračujeme přímo silnicí ke kostelu sv. Víta. Vznikl již ve 14. století spolu s bosáckým klášterem františkánů, kde kázal mnich Kapistran, zavilý nepřítel husitů. Od kláštera vedly do města dřevěné roury středověkého vodovodu. Měšťané měli s mnichy v klášteře časté spory, které vyvrcholily, když mniši přesekali jemnický vodovod. Rozezlení měšťané klášter v roce 1458 pobořili a řeholníky vyhnali. Za hlavním oltářem je freska od J. Winterhaltera. Ještě můžeme navštívit starý židovský hřbi­tov, který byl nacisty zpustošen; některé náhrobní kameny po­cházejí z 15. století.

VYCHÁZKY DO OKOLÍ

1.  Inženýrský kopec — hájovna Satyra — (mausoleum) — Jemnice (12 km).

Z města kolem kostelíku sv. Víta ke kříži u ovocných sadů, odkud je rozhled do kraje. Cesta stoupá k lesu, vede nejprve po jeho okraji, pak přes Městský les zahýbá přímo k severu na vrchol Inženýrského kopce (605 m). Sejdeme dále k severu až k myslivně Satyra, odkud povede cesta údolím potoka Kobery ko­lem Jemnického mlýna do Jemnice (12 km).

Půjdeme-li od myslivny Satyry lesní cestou, která vede lesem na svazích pravého břehu potoka Kobery (přes kótu 501), mů­žeme odbočit k mausoleu bývalých majitelů jemnického panství rodu Pallavicini s mramorovými náhrobky, které je na návrší při silnici z Chotěbudic do Jemnice, po níž se též vrátíme do města (12 km).

2.  Vlčí hora — Louka — mausoleum — Jemnice (10 km).

Od podolského kostelíka po silnici směrem k Chotěbudicím, u božích muk odbočíme vlevo na polní cestu. V těchto místech, kde se dodnes říká Na havířských jamách, jsou posud patrné zbytky po dolování. Polní cestou dojdeme až k zalesněnému kopci Vlčí hora (505 m, na speciálce je to neoznačený lesík mezi kótou

4 — Jihlavské vrchy

49

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ