JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

letních tání sněhů. Za dob meziledových rostlinstvo jen těžko obsazovalo kamenité stráně a vrcholy. Zato se uplatnil silný vliv větrů, které pomáhaly odnášet zvětralé části. Ze žulových lavic na povrchu ovětralých zůstávaly střední zdravé, pevnější části.

Žula, hlubinná vyvřelá hornina je podkladem celého kraje. Křemen jako nejřidší část tekutého žulového magmatu pronikl po puklinách i do rulového nadloží a vytvořil místy mohutné žíly. Za dohasínající vulkanické činnosti proudily po puklinách i horké vody s obsahem rudních roztoků, z nichž se usadily žíly těžkých kovů. Na Jihlavsku, Třešťsku i Telčsku se dříve čile dolovalo, a to hlavně stříbro.

Pleistocénní spraše daly základní surovinu pro cihlářský prů­mysl. Též se místy vyskytuje vápenec, zejména jižně od Ka­menice a na Dačicku u Cizkrajova a Budče. Na Telčsku jsou v menší míře také hadcová lože.

HOROPIS

Horopisně náleží popisovaná oblast k Českomoravské vrchovině, a to k její jižní části, která se nazývá Jihlavské vrchy. Táhnou se od jižních státních hranic (Slavonic) po obou stranách bý­valých zemských hranic severovýchodním směrem téměř až k Jihlavě. Kraj je mírně zvlněný, pahorkovitý, kopce jsou pře­vážně táhlé a zvolna se svažují do údolí. Výškové rozdíly mezi údolími a vrcholky kopců nepřesahují 300 m; nejvyšší je vrch Javořice (835 m) na Telčsku. K jihu se krajina opět snižuje do údolí Dyje.

VODOPIS

Hlavními řekami oblasti jsou Jihlava a Dyje. Jihlava pramení u vesnice Jihlávky východně od Počátek a plyne jako potok se­verovýchodně ke Kostelci, kde přibírá Třešťský potok, protéka­jící několika většími rybníky. V Jihlavě přibírá Stonařovský potok, který bývá též nazýván Jihlavkou, a stáčí se jihovýchodním směrem; u Přímělkova přibírá bystrou říčku Brtničku.

Jižní část odvodňuje řeka Dyje, jež má prameny u Stajiště, jihovýchodně od Třeště. Mělké koryto horního toku se postupně

5

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ