JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Smrček 501 a obcí Louka). Z Vlčí hory půjdeme přes Louku a dále polní cestou podél potoka k hájovně, odtud se po silnici vrátíme kolem hrobky rodu Pallavicini do města (10 km).

3. Myslivna Satyra — Budeč — Nová Říše (20 km).

Vyjdeme z města po zelené značce podle starobylého kostelíka sv. Vita, poli ke kapličce u lesa a podle potoka Kobery k mys­livně Satyra. (Z Jemnice můžeme též jít po silnici k mausoleu a odtud sejít do údolí Kobery.) Od Satyry vede cesta do vesnice Lomy, dále pak po silnici přes Borovou (dříve Rabštejn), lesem a kolem rybníka do Budče, kde je zámek a nad rybníkem v lese kaple sv. Josefa. Z Budče se dáme polem do Osoudova (na no­vých mapách Bohosoudov), kde křižujeme modře značenou cestu Dačice—Želetavka. Lesem Jezbiny přijdeme po úbočí vrchu Po­lanka (623 m) do Nové Říše s býv. klášterem premonstrátů. Do Jemnice se vrátíme autobusem. Pěší túra 20 km.

4. Radotice — Lubnice — Peksův mlýn — Bítov (31 km).

Na této cestě poznáme celý dolní tok říčky Želetavky, která protéká nejprve lučinatým údolím a postupně se stále hlouběji zařezává do lesnatých strání. Vycházíme z Jemnice po zelené značce, která nás povede téměř až ke konci cesty. Půjdeme ko­lem Týnického mlýna přes Radotice a Bačkovice, mineme mlýn Šimkov, kde se Želetavka i naše cesta obrací k jihovýchodu do Lubnice. Odtud posílena Vratěnínským potokem z pravého břehu směřuje Želetavka i zelená značka k severovýchodu, míjí Bahnův i Kláskův mlýn a spojuje se s říčkou Biháňkou, přitékající zleva. (Až sem z Jemnice 20 km.)

Od soutoku říček můžeme pokračovat podle popisu 5. cesty na Peksův mlýn (5 km), odtud po modré značce na hrad Bítov (3 km) a po červené do obce Nový Bítov (3 km, autobusem či lodí do Vranova). Chceme-li se vrátit do Jemnice, půjdeme od soutoku proti směru 5. cesty přes Kdousov a Slavíkovice. (Jímto směrem od soutoku do Jemnice 12 km, možno zkrátit auto­busem.)

50

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ