JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

opustíme a jdeme nejprve po okraji lesa, pak vysokou smrčinou. překročíme potok a stoupáme k vrcholu Javoru 629 m (3,5 km). Smrkový les se mění na Hřbetu Javoru v původní bučinu. Cesta klesá k Pstružskému potoku a opět stoupá k Vysokému Kameni 655 m (od Javoru asi 2,5 km). Docházíme na křižovatku se ze­lenou značkou, vedoucí od Stříteže na západ do Smrčné. Jsme opět v krásné staré bučině, smíšené s lipami, botanicky zajímavé zvláště na jaře. Odbočíme k západu po zelené značce a po 2 mi­nutách jsme pod rulovými skalami Vysokého Kamene. Vrátíme se opět k modré značce a postupujeme dále na jih. Po 2 km při­jdeme na okraj lesa, na západě vidíme Stříbrný dvůr. Procházíme Zbornou a před námi je vrch Rudný (Šacberk), na němž bývala rozhledna, která však za války vyhořela. Jižní svahy kopce kolem Bukovna nesou stopy po někdejším dolování. Po okraji lesa stou­páme k Horní Zborné, překročíme silnici a lesíkem přicházíme k Sedlářskému mlýnu v údolí Hybráleckého potoka. Kdybychom šli asi 1 km odtud proti proudu potoka, došli bychom u Hamer­ského mlýna k otevřené šachtě po dolování. Projdeme pěkným údolím, vstoupíme na silnici a po Pražském mostu vejdeme do Jihlavy.

Po prohlídce města (viz kapitolu o Jihlavě) vycházíme k západu pelhřimovskou silnicí a asi 1 km za městem odbočíme polní ces­tou vlevo k vodárenským rybníkům. Od posledního rybníka Luhu cestou přes louku míříme k vesnici Vysoké, která je přes 600 m vysoko a je od ní pěkný rozhled. Po 1,5 km sejdeme na silnici k Třešti. Z té brzy odbočíme silničkou do Popic. Kilometr za Popicemi přicházíme do pěkného lesního zákoutí myslivny u Hrazeného rybníka. Procházíme rozsáhlými lesy, většinou smrčinami, které se rozprostírají po svazích kopců v délce skoro 20 km od Rantířova na severu k Panenské Rozsičce na jihu. V nejvyšších po­lohách jsou zbytky původních bučin. V lesích je srnčí zvěř, nově byli nasazeni mufloni, hnízdí zde výři. Po 2,5 km docházíme k rozcestí s červenou značkou, která zde odbočuje vlevo k mys­livně V klučí a dále jde k pramenům Dyje a na hrad Roštejn. Poblíž hájovny V klučí je reservace bukového porostu.

Od rozcestí s červenou nás vedou modré značky asi 1 km sta­rým lesem. Přes potůček přecházíme na východní svahy Malého Špičáku 670 m, překročíme lesní silnici a průsekem vystoupíme na vrchol Velkého Špičáku 732 m. Vrchol tvoří rozlehlé rulové

53

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ