JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

balvany. Je kryt smíšeným listnatým lesem: bukem, jasanem, lípou. Kolem vrcholu je rozsáhlá bučina s vtroušenou jedlí. Typický je bylinný podrost; česnek medvědí a další chrá­něné rostliny jako na Vysokém Kameni. Hřeben Špičáku patří k nejlépe zachovaným oblastem původních bukových porostů. Západním průsekem sestoupíme s vrcholu, po lesních silnicích dojdeme k myslivně a hájkem kolem rybníčků docházíme k třešťskému zámku.

Od městského nádraží v Třešti pokračují modré značky k jiho­západu k rybníku Horní Valcha, kde je možné koupání. Dále jdeme polními cestami pod lesem Kratiznami do Růžené (z Třeště 5 km). Před obcí odbočují k severovýchodu žluté značky přes Čenkov na Čeřínek. Z Růžené stoupáme asi 1 km na jih k okraji lesa, který býval oborou. Zde se připojují zleva k modrým znač­kám červené od pramenů Dyje a z Hodic, dvě minuty před hra­dem odbočují modré značky k západu. Na hrad dojdeme podle čer­vených značek. (Popis hradu v kapitole o okolí Třeště.) Bučiny kolem hradu jsou krásným příkladem čistých i smíšených bučin se stromy i 300 let starými. Východní část pod hradem je re­servací. Z hradu se vrátíme k modrým značkám a pokračujeme v cestě podle nich. Jdeme bučinami kolem potůčku a po 2,5 km překročíme silnici z Telče do Batelova na louce u Malého Pařezitého rybníka, na jehož dně je mnoho pařezů původního lesa. Na hrázi jsou staré mohutné buky a smrky. Opouštíme toto idy­lické zákoutí a sledujeme modré značky do kopce k západu. Na lesních světlinách nás provází v létě zvonce jedovatého náprst­níku červeného. Po 2 km dojdeme na silnici, po níž sejdeme jiho­východním směrem k myslivně, od níž už uvidíme asi 200 m vzdálený Velký Pařezitý rybník, rovněž s pařezy na dně. Rybník patří k povodí Jihlavy, ale odtok z propusti ve středu hráze je zachycen pod hrází strouhou, která odvádí vodu k zásobování Řásné a Telče a tak je voda odváděna uměle do poříčí řeky Dyje. Rybník je v nadmořské výši 678 m. Na západě nad rybníkem se zvedá zalesněný vrch Míchova skála 780 m (možno k ní dojít po zelených značkách), krásný žulový kamýk z balvanů pytlovitě na sebe navršených, vysoký přes 10 m.

Po hrázi se vrátíme k myslivně a pokračujeme po modrých značkách lesy, které jsou zásobárnou cenného smrkového dříví. Z lesa vystoupíme k polím, odkud je pěkný rozhled. Asi 200 m

54

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ