JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

jdeme mezi poli a opět vstoupíme do lesa, kterým po 200 m dojdeme k rozsáhlému žulovému lomu na jihozápadním svahu Vrchu 724 m. Na východní straně je druhý lom, kde se pracuje. Asi po 200 m docházíme ke zřícenině hradu Štamberka. Z moc­ného hradu Šternberků zbyl jen kus hlásné věže. Husitský hejt­man Jan Hvězda z Vicemilic jej roku 1423 pobořil, když táhl proti Janovi z Hradce, k jehož panství hrad náležel. Hrad stál na žulových skalách podobných skalám roštejnským. Prudký svah pod hradem je pokryt balvanitou sutí, která pokračuje lesem i planinou až ke vsi Lhotce, tvoříc rozsáhlé kamenné moře, odkud je daleký výhled k Telči.

Balvanitým svahem sestoupíme se Štamberku jihozápadním směrem a po 1 km dojdeme k pěknému rybníku Hornímu Mržatci s myslivnou na severozápadním okraji. Další kilometr cesty nás vede kolem rybníku Dolního Mržatce. Zde jsme vy­stoupili z oblasti rozsáhlých lesů kolem vrchu Javořice a do­cházíme do Mrákotína. V klenbě zdejšího kostela se zachovalo gotické žebroví původní stavby. U Mrákotína jsou rozsáhlé žu­lové lomy: obelisk na nádvoří Pražského hradu pochází odtud. V okolí roste bledule. Odcházíme z městečka jižním směrem po hrázi rybníka Řibříku k Dobré Vodě. Na kopečku východně od silnice vidíme bývalý hornický kostelík sv. Jáchyma. Ze zaniklé stříbrné šachty ze 16. století vytéká pramen. V nedalekých Praskolesích je prastará lípa. Z Dobré Vody jdeme 2 km na jiho­západ, obcházíme zdaleka rybník, ležící na sever od obce Olší, a opět lesem vystoupíme na žulový hřbítek Bradlo, 671 m, se svis­lými žulovými stěnami vypreparovanými na prudkém svahu. Krás­nými lesními partiemi a po značném stoupání dojdeme na vrchol Hradiska, 769 m. Vrchol opět tvoří skalní útvary tyčící se věžo­vitě nebo v podobě skalních stěn. Okolí je poseto balvany. Asi 100 m severně od vrcholu je paseka, odkud je krásný pohled k severu na obec Světlou a vrch Javořici. V dobách protireformace bylo Hradisko shromaždištěm nekatolíků. Z Hradiska vedou k se­veru zelené a žluté značky do oblasti vrchu Javořice. Opouštíme vrcholové skály po modré značce, postupujeme po hřbítku a pak prudkým svahem mezi jalovci sejdeme k Poldovce a do Velké Lhoty (2 km z Hradiska). Dva kostely v poměrně malé obci jsou dokladem dřívější náboženské nesnášenlivosti: jeden byl po­staven pro evangelíky augsburského vyznání, druhý pro příbuznou

55

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ