JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

evangelickou církev reformovaného vyznání; nyní jsou oba českobratrské. Z Velké Lhoty je autobusové spojení s Dačicemi a se Studenou.

Pokračujeme po silnici k západu, po 1 km jsme v Brandlínu, odkud sejdeme na jihozápad do pěkného zákoutí Klepákova mlýna a dále do Maršova. Tříhrázný rybník 1 km severně od Maršova je rozvodím mezi Nežárkou a Dyjí. Hlavní hráz pro­pouští vodu do Nežárky, ale částečně prolíná voda i na opačnou stranu k Dyji. Z Maršova jdeme dále na jihozápad 2 km do Olšan a odtud jižním směrem přes kopec a les. Překročíme hranici Jih­lavského kraje a po 2 km jsme v Suchdolu. U vesnice je žulový útvar Babka. Odtud zamíříme na jihozápad a po 1½ km dojdeme ke skalnímu útvaru Trkalu, 697 m. Na podložním skalisku sedí tu na dvou malých plochách ohromný plochý balvan. Před léty spo­číval na jedné ploše a viklal se; byl však lidmi vyšinut ze své polohy. Na vrchní ploše balvanu jsou mísovité prohlubeniny; je to hrubozrnná rula, která na puklinách rychle větrá a dává vznikat těmto útvarům. Na mnohých místech v tomto kraji spatříme homolovitá skaliska, vyčnívající nad poměrně rovný terén. K nim patří i Babka v obci Suchdolu. Velmi pěkné jsou hřibovité a bochníkovité skály na vrcholu Suchdolského vrchu, 715 m.

Od Trkalu dojdeme po 2 km do Mostů, odtud opět k jihozápadu na Skalku, 703 m (2 km) s bochníkovitými balvany na vrcholu a dále k osadě Jitra. Cestou od Skalky se setkáme se zelenými značkami, které vedou na jihovýchod k pěknému rybníku Zvůle (1 km) a po dalším kilometru přivedou v hluboké smrčině ke stráni, na níž jsou roztroušeny ohromné balvany podobného pů­vodu jako kolem Suchdolu. Zelené značky vedou mezi zaoblenými balvany, zřícenými se stráně k potůčku. Toto místo patří k cen­ným geologickým památkám. Po dalším kilometru vystoupíme na silnici u Terezína, po níž se můžeme vrátit k osadě Jitra. Odtud opět sledujeme modré značky dále k jihozápadu a krás­nými lesy dojdeme po 2½ km na silnici s červenými značkami Kunžak—Landštejn, kde modré značky končí. 200 m západně je Vysoký Kámen, 731 m, kam dojdeme po žlutých značkách. I zde je typické nakupení balvanů na vrcholu kopce, z něhož je krásný rozhled. Putujeme pak po silníci podle červených značek buď na sever do Kunžaku nebo na jih k Landštejnu.

56

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ