JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

4. Červená: Nový Rychnov — Jihlava — Dolní Smrčné 1 (48 km).

Do Nového Rychnova přicházejí červené značky z Pelhřimova a Křemešníku. V Novém Rychnově je zbarokisovaný gotický kostel a býv. arcibiskupský zámek. Červené značky nás vedou k jihovýchodu po silnici, pak polní cestou a po 2 km vstupujeme do lesa. Po dalším kilometru chůze dojdeme k pramenu, kolem něhož jsou zbytky základů nedostavěných lázní. O ½ km dále se připojují zleva žluté značky, z lesní silnice odbočíme k jihu průsekem, jímž nás vedou obě značky. Po ½ km, kde se žlutá s čer­venou rozcházejí, přidržíme se žluté a sledujeme ji 3 minuty vzhůru k Čertovu hrádku, 712 m, zajímavému geologickému útvaru, obklopenému kamenným mořem. Je to útvar stejného původu jako Míchova skála nad Velkým Pařezitým rybníkem nebo Hradisko (viz cesta č. 1). Svah kopce je pokryt smíšeným lesem, v němž jsou dosud silně zastoupeny staré buky. Vrátíme se k červené značce, po níž pokračujeme ½ km k východu; tu se k nám opět vrátí obloukem z Čertova hrádku žlutá značka, která zde končí. Pokračujeme po červené houštinou zpět na lesní silnici, po níž po 1 km dojdeme na lučiny nad Dolními Hu­těmi, projdeme bezlesým prostranstvím a vstoupíme do lesa. Hned na pokraji odbočují žluté značky k severu na Skalku, 704 m, vzdálenou 1 km. Je to žulový hřbítek asi ¾ km dlouhý, někde skoro tvaru stěny, se žulovou sutí po obou stranách, podobný geologický útvar jako Čertův hrádek. Žluté značky nás zavedou do středu tohoto útvaru, kde končí. V těch místech byl v třicátých letech nešetrně otevřen lom, na štěstí ne na dlouho. Vrátíme se k červeným značkám, které nás vedou po lesní sil­nici a pak pěšinou prudkým stoupáním k turistické chatě ČSTV na Čeřínku, 757 m. První chata byla postavena roku 1913, druha jednopatrová z roku 1923 vyhořela a byla nahrazena dnešní zděnou. Nejbližší nádraží v Cejli-Kostelci je vzdáleno 5 km. Vede k němu od chaty kolem vesnice Cejle modře značená cesta. Obloukem na jih vede zeleně značená cesta přes Horní Hutě k Cejli, kde se připojuje k modré značce a končí. Dále k nádraží postupujeme podle modrých značek. Od chaty na Čeřínku vy­bíhá ještě žlutě značená cesta na nádraží v Dolní Cerekvi a pokračuje do Růžené a na Roštejn.

58

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ