JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

My sledujeme červené značky, které míří od chaty na Čeřínku k severovýchodu. Klesajícím terénem dojdeme po 3 km do Mirošova se zámkem a parkem, po dalším kilometru dojdeme na silnici, kterou sledujeme až k zastávce Dvorce-Mirošov (6 km z Čeřínku). Červené značky nedaleko zastávky překračují trať, vedou dále po silnici, potom odbočí k severu, překročí řeku Jihlavu a sledují ji po pravém břehu romantickým údolím. Od Dvorců až k Rantířovu a dále k Jihlavě doprovázejí řeku rekreační chaty Jihlavanů. Před Rantířovem překročíme řeku po železnič­ním mostě, míjíme nádraží v Rantířově (velký státní statek a škrobárna), za ním projdeme pod tratí mezi řeku a železniční trať. Lesnatými stráněmi pokračujeme v cestě. Asi po 2 km přejde cesta nad řeku a již stojíme nad svislými skalami Zaječího skoku. Tyto romantické skály a suť pod nimi u řeky jsou reservací vzácných rostlin. Sestupujeme k řece, po lávce přejdeme na levý břeh k Brandlovu mlýnu. Kolem hájovny procházíme stráněmi smíšeného lesa s četnou hájovou květenou. Půl km před továrnou ve Starých Horách odbočíme z údolí k severo­východu žlábkem s rybníčkem a polní cestou dojdeme do Starých Hor, kde se kdysi dolovalo stříbro. Po mostě přejdeme na pravý břeh řeky až k železniční trati. Za tratí jsou budovy nové jih­lavské mlékárny. My však nepřekročíme trať, nýbrž podél ní se­stoupíme k údolí Jihlavy a kolem koupaliště U českého mlýna dojdeme na Pražský most, kde začínají také modré značky na sever ke Štokům. Projdeme městem, červené značky opět po­kračují v Křížové ulici u Krajského domu pionýrů.

Sejdeme úzkou uličkou do Březinových sadů. Sestupujeme do hlubokého údolí Jihlavky (Stonařovského potoka) k letnímu kinu, parku kultury a oddechu, projdeme kolem kina a vystupujeme protější strání. Docházíme k žulovému lomu a hřbitovu na Kal­várii a Helenínskou ulicí dospějeme na konec města. Po mostku překročíme řeku a brzy dojdeme k textilní továrně v Heleníně, kde je dnes průmyslová pletařská škola. Ve stráních protějších svahů na pravém břehu řeky Jihlavy jsou četné stopy dolování. Pod strání nalezneme pramen, o němž se lidé dříve domnívali, ze je léčivý. Překročíme železniční trať a tu od naší cesty od­bočují modré značky k Polné (č. 2). Pokračujeme krásným údolím podle červených značek do Hulové s novým mostem na silnici Jihlava—Brno, dále do Malého Beranova s velkou textilní továrnou.

59

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ