JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

1234. Bývalý hrad — dnešní zámek — je ještě starší. Hrad i městečko původně asi náleželo johanitům, krátký čas klášteru tišnovskému, v polovině 14. století Bohušovi ze Starče a od po­čátku 15. století Valdštejnům. Italský rod Collaltů držel panství od roku 1662 až do roku 1945. Zámek, který se malebně vypíná nad městem, má přes 100 komnat a 3 nádvoří. V zámku je dnes obchodní skladiště. Jižní bránou, která se dříve uzavírala pa­dacím mostem, a lipovou alejí dojdeme k býv. paulánskému klášteru a zámeckému kostelu sv. Juliány, světici pocházející z collaltovského rodu.

V kostele sv. Jakuba je cenná křtitelnice, mající podobu jablka. Zajímavá renesanční radnice je na náměstí, jehož středem pro­téká říčka Brtnička. Vedou přes ni dva starobylé mosty, zdobené barokními sochami od brtnického rodáka Davida Liparta. Podobné mosty jsou na Moravě pouze čtyři. Brtnice měla v minulosti větší význam nežli dnes, ale jelikož se nedočkala železničního spojení, nemohl se zde rozvinout větší průmysl.

Modré značky vedou nás z Brtnice podél Brtničky k severu. Jdou brzy stráněmi, brzy údolím romantické říčky, na jejímž horním toku se ve středověku rýžovalo zlato. Údolí se prohlubuje a zužuje a po 4 km se obrací pod Střížovem k východu. Údolí a řečiště má ráz horské bystřiny s velikými balvany v řečišti. Mí­jíme bývalý Doubkův mlýn. U řeky rostou vzácné kapradiny a jiné rostliny. Docházíme k hradu Rokštejnu (z Brtnice 8 km). Nevíme přesně, kdy vznikl, snad již v polovině 13. století. Prvním zná­mým vlastníkem byl Hrut z Rothensteinu. Náležel též brtnickým Valdštejnům, kteří zde poskytovali úkryt loupeživým rytířům. Hrad byl pobořen kolem roku 1468, kdy Matyáš Korvín táhl do Čech. Před Rokštejnem se připojila k modré značce zelená od Panské Lhoty. Obě značky jdou spolu pod Rokštejnem krátký úsek cesty. Zelená sleduje dále tok Brtničky, modrá však stoupá do kopce, a když jej překročila, sejde do Dolního Smrčného ko­lem železniční zastávky přes řeku Jihlavu, kde kříží červeně zna­čenou cestu, aby pokračovala k východu do Velkého Meziříčí. Délka trati do Dol. Smrčné 12 km.

61

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ