JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

silnici z Batelova do Třeště a krajem typickým pro Vrchovinu projdeme menšími lesíky a poli do Čenkova (4 km). Z Čenkova kolem žulového lomu jsou 2 km do Růžené, kde žluté značky končí, když se připojily k modrým, které vedou na hrad Roštejn. Trať do Růžené 16 km.

9. Žlutá: Salavice — Malý Špičák — 3 km.

Z nádraží v Salavicích jdeme podle žlutých značek vesnicí, pak pod Dlouhou strání překročíme potůček a stoupáme průseky po skalách na Malý Špičák, 670 m. Obcházíme jeho vrchol po zá­padní straně, až v sedle mezi Malým a Velkým Špičákem se při­pojí žluté značky k modrým. Žluté značky končí, modré vedou na Velký Špičák (732 m). Na Malý Špičák 1 km. (Tato cesta není na mapce!)

10. Žlutá: Velký Špičák — hájovna V klučí — 2,5 km.

Turista, který chce z Velkého Špičáku přejít na červeně zna­čenou cestu k pramenům Moravské Dyje, jde po žluté značce k hájovně V klučí. S vrcholu Vel. Špičáku směřuje na východ průsek, kterého však nepoužijeme, neboť je skalnatý a špatně schůdný. Neschůdnou část obcházejí žluté značky obloukem k jihu na lesní silnici. Pak pod vrcholem nás značky vedou po rovině k východu. Nato procházejí krásnou starou bučinou (re­servací) a končí u červených značek u hájovny V klučí. Spojovací cesta 2,5 km.

11. Červená: Rozcestí V klučí — prameny Dyje — Ho­dice — Roštejn — Telč — 28 km.

Od modrých značek z Jihlavy odbočuje 2 km severně od Vel. Špičáku směrem na jihovýchod červeně značená cesta. Po dobrém kilometru můžeme odbočit od značené lesní silnice na jihozápad neznačenou lesní cestou, která nás po ½ km přivede k nevysokým skaliskům, zarostlým starým smíšeným lesem. Je to nevelká pří­rodní reservace s typickým stromovým porostem, bylinnou částí i živočišstvem. Mladší listnatý smíšený les, sousedící na jižní straně s reservací, odděluje ji pouze šířkou několika set metrů

63

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ