JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

od staré bučiny, popsané v cestě čís. 10. Tato stará bučina jest rovněž reservací.

Vrátíme se na cestu s červenými značkami, po 1 km jsme u hájovny V klučí. Pokračujeme v cestě podle značek hlubokým lesem. Po 2 km docházíme na lesní louky se dvěma rybníky. Značky vedou po hrázi horního rybníka. Po kraji lesa přejdeme opět na lesní silnici, která nás vede po hrázi Okrouhlického ryb­níka, pak Lovětínského rybníka, kde v létě kvete množství lek­nínů. Přicházíme na silnici Stonařov—Třešť, pod níž nás vedou značky 1 km k západu k myslivně Poušti, rodišti dr. L. Fritze, buditele jihlavských Čechů (na domku je pamětní deska). Po dal­ších 2½ km docházíme k louce s dvěma studánkami, z nichž pramení Moravská Dyje. Dojdeme až k silnici Třešť—Panenská Rozsička, překročíme ji směrem k západu a lesem i poli sestu­pujeme do Hodic. V obci je továrna masného průmyslu, je odtud autobusové i vlakové spojení.

Červená značka vede nás k západu, polními cestami dojdeme do lesa, míjíme myslivnu v Kratiznách, dále přes louku, až se na pokraji lesa bývalé obory červená značka spojí s modrou. Obě nás dovedou na hrad Roštejn. (Z Hodic 5 km.) Od hradu jdou červené značky opět samy k jihu, kolem hájovny do Doupí s kamenickým průmyslem. Vystoupíme na západní svahy Hor, 649 m, sestoupíme k bahnitému potůčku, mineme rybníček a docházíme do Volevčic. Podél potoka dospějeme k Roštejnskému rybníku, ke koupališti a do Telče. Délka trati 28 km.

12. Žlutá: Telč — Hladov — Opatov — Salátův kopec — 28 km.

Cesta vychází z Telče po silnici ke Staré Říši; po 4 km můžeme pozorovat, překračujíce Dyji u Dolních Dvorců, jak se mladičká říčka zařezává do terénu. V místech Na zámku jsou zbytky tvrze. Vystupujeme vzhůru k Ořechovu, odkud se nám naskytují vděč­né výhledy do kraje, a odbočujeme ze silnice do Ořechova. Pak vstupujeme do rozsáhlých lesů, v jichž středu je ukryta malá vesnička Nepomuky. Postupujeme rozsáhlým lesem dále k východu a dojdeme na státní silnici do Hladova, odkud je autobusové spojení do Jihlavy i Moravských Budějovic. V Hladově bývala kdysi známá formanská hospoda. Pokračujeme v cestě

64

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ