JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

Panenským lesem kolem rybníků Jinšov a Vidlák do Opatova. Před Opatovem vidíme na loukách podél potoka zarostlé hromady písku, pozůstatky po bývalém rýžování zlata.

Z Opatova jdeme na sever k Zlatomlýnu a pohádkové reser­vaci. Odtud po silnici na křižovatku, od níž přímým dlouhým průsekem Kněžickým lesem dojdeme k hájovně, kam přichází zelená značka z Krahulova. Podle žlutých značek pokračujeme k východu na silnici, kde se setkáme se zelenými značkami z Rokštejna do Okříšek, po nich můžeme vystoupit na Salátův kopec (1 km). Trať úhrnem 28 km.

13. Červená: Sv. Kateřina — Telč — Želetava — 46 km.

Červené značky přicházejí z Kamenice nad Lipou přes Počátky do bývalých lázní Sv. Kateřiny. Kilometr na sever je Lísek, 758 m, zalesněný kopec, který vévodí celému údolí. Z lázní jdeme třeš­ňovou alejí a pak lesem a loukami za stálého klesání do Jihlávky, kde je několik rybníků. V horním mezi silnicí a železniční tratí je krásný porost ďáblíku bahehního. Podle značek dostihneme za chvíli nádraží, pokračujeme dále po silnici k jihu podél Kališťského rybníka do Kaliště (2 km od nádraží). Cesta pak mírně stoupá, vcházíme do lesa, míjíme hájovnu. Rozlehlé svahy vrchu Javořice nespadají nikde příkře dolů, a tak vytrvale stoupáme do vyšších poloh. Lesy jsou většinou smrkové, tu a tam uvidíme roztroušeny buky nebo větší bukové celky. Při některých po­tůčcích zastihneme na jaře dřípatku, zbytek květeny ledové doby. Po 4 km z Kaliště přijdeme na rozcestí, kde odbočují žluté znač­ky k jihu. Opustíme červené a sledujeme žluté. Po necelém kilo­metru dojdeme k studánce Páně; je vyzděná, krytá a má zna­menitou vodu. Jsme tu v nejvyšších polohách Jihlavských vrchů ve výši kolem 780 metrů. Podél studánky probíhají zelené značky. Sledujeme je k jihu do kopce a brzy staneme na zalesněném vrcholku Javořice, 835 m. Vysoký les však brání rozhledu s vrchol­ku. Vrátíme se k červeným značkám a jdeme rozlehlými lesy dále k východu a po 3 km dojdeme k myslivně. Značky nás vedou na hráz Velkého Pařezitého rybníka (popis při cestě čís. 1). Sejdeme do nedaleké obce Řásné s ubytovacím hostincem. Značky vedou po 1 km po silnici, pak lesem vystoupíme na Vanovský

5 — Jihlavské vrchy

65

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ