JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

200 m jižněji od značené cesty na vrcholu kopce. Zelené značky sestoupí pak do údolí, obcházejí bažinu obloukem k severu a opět vedou průsekem vzhůru na vrchol Javořice 835 m (2 km od Míchovy skály). Sestoupí k severu ke studánce Páně, jdou společně asi 1 km se žlutými značkami, přiblíží se obci Světlé, potěší nás výhledy do kraje a zavedou nás k dvorci (u kóty 685), odkud můžeme podle žlutých značek dojít k jihozápadu do Stu­dené (2 km).

Zelené značky vedou od dvorce na jihovýchod do Horního Bolíkova, odtud na Babí horu, 708 m, s krásným rozhledem: na sever obec Světlá s vrchem Javořicí, na jihovýchod zalesněný hřbet vrchů Pivničky 758 m, Hradisko 769 m a Zdeňkov 670 m, na severovýchodních svazích Babí hory je rozsáhlý žulový bolíkovský lom, z něhož železný hukot kamenických strojů zaléhá až na vrchol hory. Zelené značky sestupují do Sumrakova, odtud vedou lukami k jihovýchodu a vstupují do lesa. Tu se zleva připojují žluté značky, které jsme opustili u dvora mezi Světlou a Studenou a obě značky vystupují lesem. Dotknou se osady Poldovky a vystoupí na Hradisko 769 m s rozhledem ke Světlé a Javořici. Zde obě značky končí. Dále postupujeme podle mod­rých značek do Velké Lhoty (2 km), odkud je autobusové spo­jení do Studené a do Dačic. Od myslivny na Hradisko 16 km.

16. Zelená: Telč — Hostětice — Štamberk — 9 km.

Z Telče vycházejí zelené značky s červenými alejí Lipkami. U myslivny odbočují červené k Vanovu. My sledujeme zelené značky k západu do Hostětic, odtud stoupáme ½ km na kopec, odkud je krásný rozhled s horským lemem mezi západem a se­verem. Postoupíme dále k severozápadu, až se před námi otevře úhledná lučinatá kotlinka se Lhotkou a nad ní v prudké lesní stráni se bělá poslední zeď hradu Štamberka. Zelené značky nás vedou Lhotkou a kamenným mořem vzhůru ke hradním zří­ceninám. (Viz výlety z Telče.) Z Telče na hrad 9 km.

17. Modrá: Dačice — Bílkov — Sv. Magdaléna — 14 km.

Z Dačic jdeme podle modrých značek po silnici do Bílkova (4 km), kde se na ostrohu potoka Vápovky dochovaly zříceniny

67

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ