JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

bažanta obecného je zde volně chován i bažant královský. Sa­mečci těchto ptáků jsou opravdovými krasavci a mimo pestré zabarvení je hlavní jejich ozdobou až metr dlouhý ocas. Srnčí, zajíc a koroptev jsou nejhojnější lovnou zvěří této oblasti, avšak nikoliv jedinou. V jižní části se vyskytují jeleni a v posledních letech se zvýšil i stav černé zvěře — divokých vepřů. Budete-li při vycházkách v okolí Javořice pozorní, můžete spatřit daňky, kteří zde po zrušení obory žijí volně v lesích. V okolí hradu Roštejna a na Špičáku u Třeště žijí mufloni, kteří sem byli vy­sazeni a kterým se tu dobře daří.

Na Dačicku, Telčsku a v okolí Třeště, kde je hojnost rybníků, žije mnoho vodní zvířeny. Na hladině rybníků můžeme pozorovat tyto druhy vodního ptactva: divoké kachny, lysky, slípky zelenonohé a malé kachničky — čírky obecné a modré. I v prostorech rákosu je pestrý ptačí život. Žijí zde rákosník velký a obecný, strnad rákosní a ze vzácnějších druhů zde často skrytě hnízdí bukáček malý a chřástal vodní. V okolí rybníků často zastihneme volavku popelavou i čápa bílého, který si v Telči své rozměrné hnízdo vystavěl na zámecké budově a v Jezdovicích na starém továrním komínu (je možno spatřit z vlaku). Zvláště živo je na rybnících i v jejich okolí v době jarního a pod­zimního tahu ptactva. Pak zde můžeme spátřit na příklad z ka­chen ostralku štíhlou. Jedním z prvých ptáků, kteří se k nám po skřivanech a špačcích vracejí ze zimoviště již v březnu, je čejka chocholatá, která upoutá naši pozornost svým akrobatickým letem a truchlivým voláním. Pták, kterého snad při některé procházce vyplašíte z bažinaté louky a který se klikatým letem bude od vás rychle vzdalovat, je sluka otavní.

Za jarních večerů se ozývá z lesů houkání největšího u nás žijícího vzácného nočního dravce — výra velkého. Na okraji paseky se nám mihne rezavý lupič — liška, kdežto kuna lesní a jezevec milují tichá a lidmi méně navštěvovaná lesní zákoutí. Ze vzácných přísně chráněných šelem žije ještě ojediněle na Dyji vydra říční.

Říká se, že tento kraj je nejkrásnější, když kvetou louky. Tu zde v hýřivé pestrosti spatříte motýly a květy, dva pojmy pro milovníka přírody tak úzce spjaté. Je zde mnoho pestrých ba­boček a něžně půvabných okáčů, kteří od jara do podzimu krášlí zdejší přírodu. Z těch větších spatříme hlavně na Dačicku velkého

7

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ