JIHLAVSKÉ VRCHY A DAČICKO (Alois Šimka, Praha 1958)

okáče voňavkového a okáče skalního, na lesních pasekách perleťovce velkého a na okraji listnatého lesa krásného a pla­chého motýla batolce duhového.

KVĚTENA

Podnebí, nadmořské výšky a geologické složení oblasti ovliv­ňují i ráz její květeny. Dávný prales Vrchoviny byl usilovným hospodařením proměněn v kulturní step a hospodářský, většinou jehličnatý les. Největší lesní komplexy jsou jednak na východ od Třeště v okolí Velkého Špičáku, jednak na jihozápadě v oblasti Javořice. Některé části lesa zůstaly zachovány, takže nám i dnes poskytují obraz o skladbě a vzhledu původních lesů. Proto byly tyto části navrženy za státní přírodní reservace. Jsou to hlavně bučiny, ve vyšších polohách promíchané kleny, jilmy, lipami, jedlí a smrkem, které nám dávají obraz původního smíšeného lesa. Zde se také uchoval typický bylinný podrost, který zvláště na jaře překvapuje krásou květů sněženek, kyčelnice devítilisté, měsíčnice lesní, dymnivky a česneku medvědího. Jsou to bučiny na vrcholu Špičáku a bučiny v nedalekém Klučí, poskytující cennou příležitost ke studiu. I rozsáhlé lesy kolem Javořice mají po­dobný ráz. Tak na příklad bučiny kolem hradu Roštejna, lesy kolem žulových kamýků, lesy v zamokřelých rašelinných. polohách kolem Pařezitých rybníků mají ráz jedlové smrčiny. Na různých místech najdeme mnohé chráněné rostliny, jako ďáblík bahénní, náprstník červený a dřípatku horskou.

Zachovaly se však i menší lesíky a háje, které jsou zbytky dřívějších smíšených lesů. Zvláště jaro vyzdvihne krásu těchto hájů růžovými květy lýkovce, záplavou zlatisté prvosenky jarní, lechy jarní a jaterníku. Po skalách i stromech šplhá břečťan, u Bukové kvete upolín evropský a na suchých místech na podzim hořec Wettsteinův. V lesích jsou bohaté porosty mechů a ka­pradí, dokonce vzácných druhů: pérovník pštrosí v údolí Brtničky a woodsie skalní na Zaječím skoku u Jihlavy.

Zdejší lesy jsou pravým rájem pro houbaře. Roste zde mnoho druhů hřibů (na Dačicku i vzácný hřib královský), ryzce, kuřátka i žampiony. Téměř vdude se vyskytuje borůvčí, zatím co jahodám a malinám se daří především na slunných pasekách a stráních.

8

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 4,50)

-


Loading ... Loading ...

VLOŽIT KOMENTÁŘ