Seznam anti-antisemitů

12. června 2016

Jak z matematiky dobře víte, minus a minus dá plus, čili – až na výjimky – jde o prostý seznam semitů. Zveřejňujeme soupis signatářů prohlášení Ligy proti antisemitismu (2007), jak jej zaznamenala a na web vyvěsila paní Věra Tydlitátová. Ctěný čtenář postřehne netradiční cameo mladého Adama B. Bartoše, který v předvečer blížící se světové finanční krize zavětřil příležitost jít peroutkovsky proti proudu a zastat se paušálně — zrovinka Židů. Antisemitismus už nemůže být rafinovanější…

Ing. Karel Adámek
Jiří Asher
Alexandr Babič
Peter Bachrach
Prof. Milan Balabán, ETF UK
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. historička umění, Masarykova univerzita v Brně
Štěpánka Bartoňová
Adam B. Bartoš
Izrael Ben Ebed
Vladimír Bendžal
Natálie Bendžalová
Eva Benešová
RNDr. Michal Bil, Ph.D.
Josef Bláha
Yvetta Blanarovičová, herečka a zpěvačka
Gilad Blau
Mgr. Petr Blažek
Mgr. Zdena Blažková
Hana Blechová
Prof. Jan Bouzek
Ing. Anna Bruthansová
Prof. Ivo Budil, prorektor ZČU v Plzni
Doc. Ladislav Cabada, děkan FF ZČU v Plzni
Prof. ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Renata Cornejo, Ph.D., FF UJEP
Pavel Čech, Ph.D.
Eva Daňuková
Pavel Ditmar
Marek Diviš, výrobní technolog
Martin Dlouhý
Michal Dolejš
Dan Drápal
Jana Dráská (†78)
Mirka Dráská
Terezie Dubinová, Ph.D.
Milan Dušek
Eva Dušková
Ladislav Faigl, student
PhDr. Lubor Falteisek, publicista
Lukáš Falteisek
Igor Faško
Lenislava Fencková
Prof. Ingeborg Fialová
Jan Fišer, student Gymnázia Rokycany
Mgr. Michal Foršt, pěvec a chazan
Prof. Dr. Jiří Franěk CSc, FF UK
Petr Fryš
Ph.Dr. Viktor Gajdoš
Doc. Fedor Gál
Ph.Dr. Petr Halajčuk
Břetislav Hampl, tiskař
Mgr. Karel Hanza
Petra Hanzlíková
Mgr. Alena Hanzová
Josef Hanulík
MUDr. Elka Heidlerová
Markéta Hejná, spisovatelka
Lenka Hoffmannová
Martin Horák
Sidonia Horňanová, Ph.D., EBF UK Bratislava
Marcela Horvátová
Doc. Pavel Hošek
PhDr. Alena Housková
Mgr. Karel Hrdlička
Andrea Hrdličková
Martin Hron
Mgr. Miloš Hübner
Doc. Petr Charvát
Petr Jakeš
Martin Janeček
Jeroným Janíček, publicista a moderátor
Monika Janíková
Václav Jelínek
Mgr. Tomáš Jurčík, předseda Společnosti středoškolských pedagogů
Kristýna Kabelová, studentka ZČU
Mirka Kadlecová
RNDr. Mojmír Kallus
Tomáš Karabela
Svatopluk Karásek, evangelický duchovní
Bedřich Karel, publicista
Doc. Filip Karfík, Ph.D.
Mgr. Jan Kašpar, FHS UK Praha
Tomáš Klabík
Jozef Klement
Alexandr Kliment
MgA. Jana Klimentová
Josefina Klimentová
JUDr. Eva Klusáčková
Radovan Kodera, fotograf
Soňa Kodetová
Miloš Kolář
František Kostlán, nezávislý publicista, člen sdružení Tolerance a občanská společnost
Jana Kostrounová
Jan Koubek
Jan F. Kovář, malíř a sochař
Ing. Mojmír Kovář, mluvčí Fora angažovaných křesťanů ČR a SR
Vít Kremlička, básník
Jan Kreps, systémový administrátor
Jindřich Krink, katolický duchovní
Jiří P. Kříž, divadelní kritik a publicista
PhDr. Otakar Aleš Kukla (†77)
Alena Kuklová
Mgr. Zdeněk Kvasnička
Paul Landau
Květa Lepsatre
JUDr. Ladislav Lukeš
Hana Lukešová
Kateřina Malá
MUDr. Jan Malík CSc.
Radovan Martinek
Tatiana Martinkovičová
Pavel Michal
Zdeňka Míchalová, studentka dějin umění
Mgr. Petra Moravcová
David Moulis
Mgr. Ing. Vladimír Mráz, advokát
Drahomíra Navrátilová
David Neuwirth
Jakub Nevrkla, student
Mgr. Jiří Nežerný, středoškolský učitel
Petra Nováková, studentka
Tereza Novotná
Karel Novotný Ph.D.
Jana Ondráčková
Mgr. Josef Orel, překladatel
Hana Orgoníková (†67)
Marcela Oškrdová, studentka
Václav Pánek
Barbora Pazderková, studentka
Július Jošua Pelikán
Ondrej Mordechai Pelikán
Radomil Pelíšek
Šárka Peštová
Lukáš Petřík
Doc. Zdeněk Pinc
Mgr. Petra Písařová
Ing. Zdeněk Plzák
Mgr. Pavel Pokorný
Johanna P. Poncarová
MUDr. Oldřich Pražan
Jiří Procházka
Doc. Th.Dr. Martin Prudký, děkan ETF UK
Ladislav Puršl, básník
Mgr. Bohuslav Rejzl
Roman Roček, redaktor a fotograf
Věra Roubalová Kostlánová, členka sdružení Tolerance a občanská společnost
Kateřina Rozbrojová, pedagožka
Mgr. Marek Rubricius
Irena Rybníčková
Johana Marie Saudková
Vojtěch Sedláček
Rabi Jicchak Seifert
Miloslav Singer
Barbora Singerová
Klára Singerová
Petra Singerová
Martin Skalický
Simona Slavíková
Prof. Jan Sokol, děkan FHS UK v Praze
Ivo Solanský
Mgr. Daniel Soukup
Daniel Soukup
Samuel Soukup
Ing. Vladislav Soukup
PhDr. Blanka Soukupová, CSc., FHS UK Praha
Ester Soukupová
Gabriela Soukupová
Gabriela Soukupová
Magdalena Soukupová, studentka
Sára Soukupová
Ing. Alena Srbová
Marta Srbová
Mgr. Monika Stehlíková, pedagožka
Ivan Stejskal
Karel Sýkora
Miroslav Šedivý, Ph.D.
Josef Šédl
PhDr. Jiřina Šiklová CSc, FF UK
Mgr. Helena Šimková
Zdeněk Škrobák
Klára Šmídlová
Bohumil Šourek
Prof. Stanislav Štech, psycholog, prorektor UK v Praze
Radim Jiří Štěchovský
Jaromír Štětina, senátor
Zbyněk Tarant
Alexander Tomský
Zdeňka Trachtová
Prof. MUDr. Pavel Traubner, Ph.D., prednosta I. neurologickej kliniky LFUK a FNsP Bratislava
Ing. Katarína Traubnerová
Jiří Trnka, truhlář
Veronika Tudorová
Klára Tydlitátová
Mirjam Tydlitátová
Věra Tydlitátová, Th.D., FF ZČU
PhDr. Hana Urbanová
Monika Uzunoglu
MUDr. Yekta Uzunoglu
Miroslav Václavek
Tomáš Váňa
Jan Vaněk
PhDr. Libuše Váňová, historička umění
Naďa Vávrová
Jan Vidím
doc.MUDr Josef Vymazal, DSc
Mgr. Mikuláš Vymětal ThD.
Anna Wagnerová
Mgr. Ondřej Wolf, farář ČCE
Karol Wošta
PhDr. Jan Záhořík, FF ZČU
Daniel Zajíc
Jiří Zajíc
Markéta Zajícová
Alexander Zemánek
Petr Zemánek
Radmila Zemanová
Miroslav Žák
Mgr. Jana Žáková
Petr Žižka
Martin Žour

INFO:

Dne 1. května 2007 byla v Plzni založena Liga proti antisemitismu.

Hluboce znepokojeni sledujeme rostoucí projevy antisemitismu a antijudaismu v naší společnosti. Nechceme nečinně přihlížet a jsme odhodláni proti těmto sociopatologickým jevům důrazně vystupovat všemi legálními způsoby.

Jsme neformální sdružení občanů odhodlaných postavit se nebezpečí nového antisemitismu a antijudaismu čelem, chceme ze všech sil pomáhat všem, kterých se tento problém dotýká. Doufáme, že je ještě možné přispět k ozdravění společnosti navzdory značné všeobecné lhostejnosti. V duchu dobrých tradic našich statečných předků vystupujeme zcela veřejně, každý pod svým jménem a za sebe. Naše spojení je volné, zcela dobrovolné, otevřené a založené na moderní komunikaci.

Obracíme se na všechny spřízněné organizace, občanská sdružení a slušné lidi s výzvou ke spolupráci.

Naším úkolem je:

1. Monitorovat veškeré projevy antisemitismu a antijudaismu na veřejnosti, v médiích včetně internetu, a v politické kultuře.

2. Zprostředkovávat právní pomoc obětem.

3. Domáhat se právního stíhání projevů antisemitismu a antijudaismu, včetně těch, jakými je vydávání rasistických nebo nenávist šířících publikací, článků a podobně.

4. Chceme aktivně vystupovat proti těmto jevům v médiích pomocí článků, odborných statí, petic a podobně.

5. Budeme podle svých možností proti těmto jevům působit ve školství, a v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Nabídneme či zprostředkujeme přednášky a jiné programy.

6. Odsouzení antisemitismu a antijudaismu podpoříme vydáváním vlastních publikací, osvětovou činností a veřejným angažmá.

7. Budeme se podílet na každoročním Kolokviu o soudobém antisemitismu.

Na co navazujeme?

Až do vzniku druhé republiky byl aktivní antisemitismus ve společnosti okrajovým jevem. I tak se projevila potřeba bránit se protižidovské propagandě přicházející hlavně z Německa. Vznikla i Československá liga proti antisemitismu. Do věstníku této organizace roku 1937 napsal F. X. Šalda tuto poznámku o vztahu Čechů k židům: «Podivná věc, není u nás strany politické, sebenepatrnější, která by měla ve svém programu antisemitismus, nenávist rasovou a zášti rasové; a bývá to často uváděno jako naše politické plus před jinými zeměmi… a naše republika platí ve střední Evropě za zemi přímo filosemitskou… Žije tedy ve skrytu duše našich lidí nenávist k Židům, která propukne v příhodnou chvíli?… Co mne děsí je právě ta skrytost…»

David Grossmann: Reflexe druhé republiky v židovských týdenících Rozvoj a Židovské zprávy (Brno 2000)

Podpisy pod tímto Základním prohlášením jsou vyjádřením souhlasu s tímto prohlášením. Tito signatáři nejsou automaticky členy občanského sdružení Liga proti antisemitismu a nemohou jménem LPA veřejně vystupovat. Ani jejich ostatní aktivity a veřejně projevené názory nemusí být nutně totožné s idejemi LPA.

(c)Věra Tydlitátová 2007–2009

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(5 hlasů, průměr: 5,00)

-


Loading ... Loading ...

2 komentáře u Seznam anti-antisemitů

 1. Jaroslav Žabka napsal:

  Mě si tam taky přidej ty ignorantskej hňupe

 2. OS napsal:

  Prosím, snažte se v diskusi zachovávat určitou úroveň. Děkuji.

  Pokud chcete tento dokument podepsat, napište mi prosím na adresu: tydlitatova@centrum.cz a uveďte rovněž své tituly, případně povolání.

  Děkuji

  Věra Tydlitátová

VLOŽIT KOMENTÁŘ