Česká židovská příjmení – seznam

←✡ Zpět na seznam českých žid. příjmení

-

Další seznamy

Česká, německá i polská židovská příjmení pohromadě v jednom přehledném soupisu? Žádný problém!

Klikněte pro megaseznam

Příjmení Vás nezajímají? Nás taky ne.

Žid. křestní jména

Některá židovská příjmení zmiňuje i následující seznam českých židovských osobností. Vyskytoval se kdysi na internetu, načež zmizel. Pro potřeby tohoto článku je zálohován zde:

Židovští slavní

Komu se nelíbí seznamy, tomu se bude líbit hledání v nich.

Klikněte pro databázi Yad Vashem

Příjmení dnes

Mnohá příjmení dnes počeštěna. Příklady: fonetický přepis (Böhm › Bém; Stiassny › Šťastný; Wasch › Vaš; Schott › Šott; Schier › Šír; Schnabel › Šnábl; Schneider › Šnajdr; Tietz › Týc; Liebschütz › Lipšic; Heisler › Hejzlar; Markovics › Markovič; atd.), ubrání koncovky (Lemberger › Lemberg › Lemberk), překlad (Einhorn › Jednorožec; Freiwillig › Dobrovolný; Brunner › Brňák; Kurz › Krátký, Siebenbürger › Sedmihradský; …), podobně znějící příjmení (Bratsch › Bradáč), nové příjmení na stejné poč. písmeno (Kohn › Kolínský), zcela jiné příjmení (Salomon › Mírohorský).

Více o problematice ž. příjmení: viz rozcestník.

-

Vliv druhé světové války

 • Již před 2. sv. válkou si čeští Židé ve zlé předtuše ze zřejmých důvodů hromadně mění příjmení na česky znějící; často papírový přestup ke katolické církvi. Válečné události zahubily přes 20 % české židovské populace.
 • Druhá vlna počešťování, po válce v rámci «odgermanizování», dílo dokonala. Hned v roce 1945 bylo podáno na 5000 žádostí o změnu příjmení. Přesto prý poválečné přejmenovávání nedosáhlo takových rozměrů, jakých mohlo nabýt – nepřímou zásluhu na tom měli politici, kteří lidu nešli příkladem a ponechali si svá německy znějící jména (Gottwald, Fierlinger, Laušman, Majer). (Zdroj)
 • Někdy i dvojnásobná přejmenování. Teoretický příklad: pan Pietsch se před 2. sv. válkou přejmenoval na Píče, po ní pro jistotu na Pokorného, aby definitivně smyl jakýkoliv německý odkaz, spojený s utrpením, ze své historie. Jiný, skutečný, příklad: Wachsmann › Waxman (Vaksman) › Voskovec.
 • Vzhledem k výše uvedenému dnes leckdy obtížně určitelný vznik finálního příjmení bez znalosti rodinné historie. Příklad: příjmení Krátký může být překladem příjmení Kurz, rozšířeného jak mezi Němci, tak mezi Židy, stejně jako původním českým příjmením.
-

Zaznamenaná přejmenování

Abeles › Adámek • Adlerstein › Aleš • Aschkenazy › Aškenázy • Auerbach › Potocký • Axman › Aleš • Bayer › Český • Berkovicz › Berka • Biedermannová › Brožová • Bielski › Bell • Biheller › Borský • Blasenstein › Blaskopf › Blasko • Hanoch • Bleichfeld › Bělský • Blumenfeld › Borský • Bondy › Bor • Böhm › Hrušínský • Breitbart › Brejcha • Breitenfeld › Bareš • Cukierman › Kowartowski • Derfler › Dvořák, Jaroš • Dittrich › Dětřich • Drélich › Dubrovský • Dries › Simont • Eckstein › Eliáš • Ehrenhaft › Daneš • Einhorn › Adámek • Eisenkraft › Železný • Ekstein › Erban • Elefant › Alon • Feuer › Foltys • Feuerstein › Janda • Finger › Foltys • Fingerhut › Náprstek • Finkelstein › Dlouhý • Fischer › Farský • Fischlová › Hlaváčková • Fleischmann › Foltýn • Freudenfeld › Franěk • Fried › Frýd • Furcht › Fanta • Getreider › Slezák • Goldberger › Horák, Gorský, Zlatník • Goldschmied › Glazar • Goldzweig › Orlov • Goliath › Gorovský • Griebl › Vlach • Grünblatt › Gabriš • Grünhut › Grun • Günsberg › Gajdoš • Haftl › Havel • Haisler › Havlíček • Hájek › Halatín • Hammerschlag › Dobrovský • Hartstein › Hora • Haubanstock › Hromek • Herz › Horák • Hruška › Tom • Hecht › Lahůlek • Hermann › Horan • Hirschau › Horák • Holländer › Holanský • Chajmovič › Kolář • Jungermann › Junek • Karpeles › Kars • Katz › Kalina, Kocourek • Kauders › Klíma • Kaufmann › Kupecký • Kestenbaum › Kord • Klausner › Karlov • Klein › Krno • Kohn › Kolský, Kolínský, Kornel, Kotek, Kosta • Koppstein › Kalman • Kornfeld › Kolský, Klimeš • Kriegel › Král • Krumholz › Koval • Landberger › Lomský • Laufer › Larin • Lauterstein › Lánský • Lenc › Lomský • Lichtblau › Lichý • Lichtenstein › Liška • Lohrer › Lom • Löwit › Lukeš • Mautner › Mach • Meyer › Maria • Morgenstern › Malina • Moses › Moss • Nádler › Redlan • Neumann › Najman • Neuwirth › Nosek • Ohrenstein › Orten • Papánek › Palgi • Pereles › Petera • Pick › Pirk, Pilný • Piek › Pavlovský • Popper › Pavel, Podolský, Prokop • Presser › Parma • Rabbiner › Rada • Reismann › Rada • Redlich › Dolejšek • Reizinger › Reicin • Rosenberg › Rohan • Rosenzweig › Růžička • Salomon › Mírohorský • Salomoun › Solar • Salz › Slánský • Schachter › Šachta • Scharf › Šaft • Schäfer › Šťastný • Scheer › Široký • Schmidt › Bass • Schmoranzer › Stárek • Schön › Krásný • Schönfeld › Tigrid • Schück › Šik • Schwarz › Černý • Schwimmer › Scheck • Silbiger › Silan • Sonnenschein › Sonek • Spitzer › Široký • Steinberg › Skála • Steiner › Skála, Stárek, Skalický • Steinreich › Stolán • Stemmer › Štěpánek • Stern › Sterk • Stiassny › Šťastný • Straussler › Stoppard • Sücz › Síč • Šifs › Šíf • Šindler › Svatoň • Špalter › Sekan • Taussig › Trousil, Tůma, Tomský • Teichner › Toman • Unger › Helísek • Überreich › Urban • Wagenknecht › Nečásek • Wachsmann › Vaksman, Voskovec • Wassermann › Vodička • Wechsberg › Vorský • Weinar › Vinický • Winternitz › Veselský • Wollisch › Voliš • Zukiermann › Zapletal

-

Nejčastější česká židovská příjmení

Celkem 288 příjmení. Nejčastější z nejčastějších podtržena.

Abeles • Adler • Altmann • Altschul • Arnstein • Ascher • Basch • Bass • Bauer • Baum • Bäuml • Beck • Beer • Benda • Beneš • Berger • Bergmann • Bermann • Bernstein • Bienenfeld • Bloch • Blum • Blumenthal • Bock • Böhm • Bondy • Braun • Brod • Brunner • Buxbaum • Cahn • Cohen • CohnDeutsch • Diamant • Donath • Drucker • Dub • Dubský • Eckstein • Edelstein • Ehrlich • Eisinger • Eisler • Eisner • Engel • Epstein • Fanta • Fantl • Feigl • Feldmann • Felix • Fink • Fischel • Fischer • Fischl • Fleischer • Fleischmann • Fleischner • Flusser • Frank • Frankl • FreundFried • Friedl • Friedländer • Friedmann • Frisch • Frischmann • Fröhlich • Fuchs • Fürst • Fürth • Gans • Glaser • Glück • Goldberg • Goldberger • Goldmann • Goldschmidt • Goldstein • Gottlieb • Gottschalk • Gross • Grossmann • Grün • Grünbaum • Grünberger • Grünfeld • Grünhut • Grünwald • Guth • Gutmann • Guttmann • Haas • Hahn • Hartmann • Hauser • Hecht • Heller • Hermann • Herrmann • Herz • Hess • Heymann • Hirsch • Hirschfeld • Hoffmann • Hofmann • Holzer • Hönig • Hübsch • Huppert • Jelinek • Jellinek • Joseph • Justic • Kafka • Kahn • Kantor • Karpeles • Katz • Kauders • Kaufmann • Kellner • Klauber • Klein • Klepetář • Klinger • Kohn • Kohner • König • Körner • Kornfeld • Krakauer • Krása • Kraus • Kulka • Lampl • Lang • Langer • Lauer • Laufer • Lebenhart • Lederer • Levi • Levy • Lewin • Lichtenstein • Löbl • Löffler • Löw • Löwenstein • Löwenthal • Löwidt • Löwit • LöwyLustig • Mahler • Maier • Mandelik • Mandl • Mandler • Marcus • Marx • Mautner • Mayer • Mendl • Metzl • Meyer • Moravec • Morgenstern • Moses • Müller • Munk • Nathan • Nettl • Neubauer • Neumann • Novák • Nussbaum • Oplatka • Oppenheimer • Ornstein • Österreicher • Pacovský • Pfeffer • Pick • Poláček • Polák • PollakPopper • Porges • Prager • Propper • Redlich • Reich • Reichmann • Reimann • Reiner • Reinisch • Reiss • Richter • Ritter • Robitschek • Rosenbaum • Rosenberg • Rosenberger • Rosenfeld • Rosenthal • Rosenzweig • Roth • Rothschild • Roubiček • Rubin • Sachs • Salomon • Salus • Seidler • Seligmann • Scheuer • Schick • Schiller • Schindler • Schleissner • Schlesinger • Schneider • Schön • Schönfeld • Schreiber • Schück • Schulhof • Schulz • Schwarz • Schwarzkopf • Silberstern • Simon • Singer • Sladkus • Sommer • Sonnenschein • Spiegel • Spielmann • Spitz • Spitzer • Stein • Steinberg • Steindler • SteinerStern • Stiassný • Straka • Stránský • Strauss • Šmolka • Tanzer • Tauber • Taussig • Teller • Tramer • Traub • Turnovský • Ullmann • Unger • Vogel • Vogl • Vrba • Wachsmann • Weigl • Weil • Weinberg • Weinberger • Weiner • Weinstein • Weiss • Weissenstein • Weisskopf • Weisz • Werner • Wertheimer • Wiener • Winter • Winternitz • Wodak • Wolf • Wolff • Zeisel • Zentner
-

Zajímavosti

 • Médii cloumala «kauza» vydání knihy Hitlerových projevů. Rozpoutali ji publicista Lukáš Beer a vydavatel Pavel Kamas, kteří dílo společně uvedli na trh. Příjmení Beer je hojně zastoupeno i ve zdejším soupisu (ač to nemusí vůbec nic znamenat; je to zkrátka německé příjmení); naopak jediný Eliezer Kamas v seznamu zemřel v roce 1845. Můžeme se tedy domnívat, že přinejmenším vydavatel ke svému příjmení přišel jinou cestou, než Židé totožného příjmení, které má domovinu v Litvě.
 • Rovněž se zde nacházejí příjmení Duka, Herman, Lux, Vlk(ová); Bělobrádek (Bielobradek, Weissbart). Církevní restituce = židovské restituce?
 • Server yadvashem.org uvádí hlavní ložiska příjmení Kalus / Kallus v ukrajinském Mukačevu. Existuje zde snad nějaká ironická souvislost, když politik Kalousek neustále troubí do boje proti východním národům?
 • V MfD ze dne 21. 12. 2013 pan komentátor Steigerwald poutavě píše o svém kolegovi s velmi podobným příjmením, kreslíři Ivanu Steigerovi. I v našem seznamu jsou ta příjmení pěkně pod sebou.
 • Věděli jste, že autor «seznamu pravdoláskařů» podepsal petici proti antisemitismu?
 • Věděli jste, že podle kapitoly «Antisemitismus bez Židů» v Encyklopedii dějin antisemitismu Židé dnes v ČR (a pravděpodobně i v celém světě) vlastně neexistují, a tím pádem celý tento článek o jakýchsi židovských jménech můžete zřejmě považovat za naprosto bezpředmětný?
-

Komentáře návštěvníků

zajímavé :-)
snažila jsem se to proběhnout, ale nevím, jaký má ten „pán“ úmysl…. zvlášť ve spojení „satira“ a „seznam pravdoláskařů“
díky

Karolína Vernerová

Komentář autora:
«Paní» Karolíno, díky za Vaši reakci. Především nemám jakýkoliv zlý úmysl, zkrátka mne jen iritovalo, že jsem na internetu nenatrefil na seznam českých židovských příjmení, zatímco polských nebo německých ano. Tak jsem se dal do díla. Mám rád seznamy, ne snad kvůli nějaké obsesi, ale vždy z toho důvodu, že jsem do poslední chvíle zvědav, zda z těch všech dat vznikne nakonec v globálu aspoň trochu věrohodný soupis, který by se mohl honosit daným názvem. Co se seznamu týče, mám za trochu nespravedlivé, že v něm spatřuji přízviska mých nejbližších kamarádů a kamarádek, kterých si cením a vážím, zatímco jiní „pěkní ptáčkové“ v něm mnohdy chybí. Karolínu Wernerovou-Vernerovou za „pěkného ptáčka“ jenom proto, že se v její rodině počeštilo příjmení, samozřejmě nepovažuji (ba naopak), neboť vím, že zlo vypadá docela jinak. Dokonce jinak než „seznamy pravdoláskařů“

(…) V době seznamů žijeme už dávno a všichni. Na internetu koluje seznam českých židovských příjmení, například. A na jiném takovém nesmyslném seznamu je celé Česko, stejně jako další evropské státy. «Koalice ďáblů», jak ji pojmenoval ten, kdo chtěl zakrýt, že je ďáblem sám. (…)

Luděk Navara, MF Dnes 3. 12. 2015

Komentář autora:
Díky, Luďku. Příjmení Nabarro/Nabaro/Navara doplněno, ďáblu navzdory.Tradiční pobavení na závěr – leckdy úsměvné internetové debaty o příjmeních.

Klein Wurm (foto ceskenoviny.cz)Obr. 1: Opět mizí… Asi zase pro Nobelovu cenu.
Obr. 2: Deutschland über alles? Kdo chce vidět «pěknou držku», nechť klikne na obrázek.

vytvořeno / originally created: 2013-12-05
aktualizováno / updated on: 2015-12-03

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(27 hlasů, průměr: 4,33)

-


Loading ... Loading ...

13 komentářů u Česká židovská příjmení – seznam

 1. Marcus Tucman Cohen napsal:

  Šalom alejchem vespolek!

  (redakčně kráceno / abridged version) Veškeré informace o španělských/sefardských židovských příjmeních i historii předků podá můj bratranec, historik a genetik Flávio Rogério Ribeiro de Sá Cohen. Vládne obsáhlou knihovnou ohledně tematiky marranů, novokřesťanů, anusimů, sefardů a aškenázů. Můžete jej kontaktovat na facebooku: Flavio Sa Cohen (flavio.sacohen) nebo emailem: sacohen@bol.com.br .

  Bůh žehnej Izraeli! Am Jisrael Chai! Baruch Ha Shem!

  (Editor’s note: Nice to hear from you, Mr. Cohen! Please write in English next time, so I can translate it to Czech the better way.)

 2. Anonymní napsal:

  Děkuji za upozornění, že židovské příjmení ze seznamu neznamená židovské vyznání ani původ. Je to korektní. K mé rodině by se Židé hlásit nemohli – holokaust přežil jediný muž tohoto příjmení v ČR, byl pokřtěný a později si vzal Češku a katoličku. Jeho syn se rozhodl stejně. Jenže Slovani jsou mrchy tvrdohlavý, s dobrou pamětí. A tak se nyní tři mladí muži hlásí k víře katolické a židovskému původu. Když čtete žalmy v hebrejštině, zní to dokonale!

 3. Orholzová napsal:

  Dobrý den, nevím jestli vaše stránky stále fungují, ale mohu napsat, že příjmení Orholz -ová nejsou židovská. Je pravdou, že byla Julie Orholzová roz. Taussig jako židovka byla usmrcena v Treblince v roce 1942, ona židovka byla a můj strýc si tedy vzal židovku. V seznamu je Orholzová a za ní je (2), jak tomu mám rozumět? Budu ráda, za jakékoli informace.
  Děkuji a krásné dny. -jo-

 4. OS napsal:

  Dobrý den, děkuji za upozornění. Příjmení Orholz je tu tedy v tom případě trochu neprávem.

  Příjmení, u nichž jsou uvedeny v závorce 1 či 2 výskyty, jsou však více méně bez záruky. Navíc, v některých případech, jsou mylně uvedeny dva výskyty místo jediného. To je případ Julie Orholzové (*1865).

  Nicméně – jakýsi Pavel Orholz se zabývá židovskou a romskou tematikou, možná k tomu má nějaký hlubší důvod. : )

 5. orholzová napsal:

  Děkuji za odpověď. Pavel Orholz je redaktor, který se asi zajímá o tuhle problematiku z profesního hlediska, ale určitě zkusím oslovit i jeho, zda by mi mohl nějak pomoci v mém hledání, věřím, že jde i o jeho předky. Ještě jednou moc děkuji. -jo-

 6. Anonymní napsal:

  židi nejsou lidi ale podlidi svině prolhaný a podvaděčný

 7. Krejci napsal:

  Chci se zeptat příjmení krejci je židovské a nebo spíš ne děkuji za odpověď

 8. mona napsal:

  Klidne bych byla židovskeho vyznaní,nevím proč lidi hledají rozdíly např.v příjmeních,ve vyznaní a pod.Je uplně jedno,jakého je člověk vyznání a jaky puvod nese jeho jmeno.ja u čověka uznávam uplne jine hodnoty a podle tohodle nemužeme poznat charakter človeka.

 9. ina napsal:

  Prosím, Šajner jeho předek Scheiner ???? Narozeni zejména v Čisté.

 10. Anonymní napsal:

  Dobrý den, budu mimo vaše téma, ale zkusím hledat tady. Říká někomu něco pojem a nebo jméno “Judesa Medela” ? Z nějakého důvodu bych ráda věděla kam to vůbec zařadit. Předem děkuji za odpověď na e-mail prehledz@seznam.cz


  POZNÁMKA EDITORA:
  Jméno Judesa bylo časté v Polsku, příjmení Medela (Medel) zase odkazuje ke španělsky hovořícím Židům (do Španělska, Chile, Mexika, …). Zdá se, že půjde o Polskou emigraci do zemí Latinské Ameriky…

 11. Věra Semerádová napsal:

  Židi celého světa polibte mi prdel a furt neotravujte.Ve válce zahynulo daleko víc Slovanů než Židů tak co furt melete?Jste otravný a vypočítavý národ.

 12. Anonymní napsal:

  Dobrý den chtěl bych se zeptat na přijmení Taubler jestli by šlo dohledat z jakého
  města pochází…Předem moc děkuji za odpověď P.T


  POZNÁMKA EDITORA:
  Podle serveru Yvng.yadvashem.org nejvíc Taublerů pobývalo v Polsku; ve Varšavě a v Krakově.
  V Jevíčku, Žilině a (Turčianském Svätém) Martinu se vyskytovali Taubelerovi.
  Několik osob s příjmením Taubler/ová dnes žije v Praze.

 13. Jan Lichtenstein napsal:

  Hledám pŕíbuzné,můj otec se narodil 15.04.1900 ve Velkých Kosťolanech ( okres Trnava),měl 13 nebo 14 sourozenců.Děkuji za odpověď.JL


  POZNÁMKA EDITORA:
  Dobrý den, poslal jsem vám email…

VLOŽIT KOMENTÁŘ