Soumrak Evropské unie začne v Praze

Lež století (2003)Příznačně prvního máje 2003 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Je vtipným zadostiučiněním, že osud dvanácti hvězd na nikdy nechtěné vlajce se naplnil zrovna po dvanácti letech zrovna v tomto státě, jehož novináři si před dvanácti lety mohli za evropské «ano» uřvat klávesnice. V letošním roce 2015 má Česká republika konečně nakročeno k vystoupení z tohoto dnes už zcela průhledného spolku, ba co víc – k jeho totálnímu rozbití.

Hlavní důvody ke zničení Evropské unie:

1. Evropská unie se stala spolkem úchylů.
Co měla být Evropská unie? Snad pokračováním myšlenky Jiřího z Poděbrad? Nebo, jak tvrdili kritici, pokračováním Velkoněmecké říše? V takových případech – a v tom druhém obzvláště – nezbývá, než nebohou Unii politovat. Tyto mýtické předobrazy fatálně nenaplnila, když vždy dokázala pečlivě vybrat to nejhorší z celé Evropy, a proti vůli jednotlivých států to plošně aplikovat. Severské státy napadené globální doktrínou multikulturalismu byly nám Evropanům dávány za vzor ctnosti. Máme snad samozvaný evropský spolek přejmenovat na Unii úchylů a nadále v něm setrvávat?

2. Evropská unie se stala ochráncem šejdířů.
Tvrdívalo se, že Evropská unie je ekonomickou opozicí Spojeným státům. Bylo by to bohulibé, kdyby to ovšem byla pravda. Ta však byla docela opačná. EU byla zejména v posledních letech prodlouženou rukou Spojených států. Spojené státy, jako stát bažící po světové dominanci, nemají právo vnucovat se svrchovaným evropským státům, a to ani pokoutně skrze Američany podplacený bruselský aparát. Evropská unie nijak nechránila ekonomické zájmy evropských občanů a vystavovala je zhoubě americké dominance, představované importem laciných, zkažených a často zdraví ohrožujících výrobků. Tyto jedovaté principy «globální ekonomiky», řízené Spojenými státy, si hbitě osvojovaly i některé další země, které byly na trhu EU upřednostňovány, což vedlo k dalšímu snižování kvality výrobků a strádání evropských občanů.

3. Evropská unie se stala paktem válečných štváčů.
Opět pod kuratelou Spojených států a jejich Severoatlantického paktu byl do Evropy, vyzdvihované svými pokryteckými vůdci jako světově jedinečná oblast míru a blahobytu, vnášen duch ničení a války. Mnozí evropští vůdcové se společně se Spojenými státy podíleli na rozbíjení pokojných států v Africe a na Středním východě, všichni bez výjimky pak této destrukci hraničící s humanitární katastrofou tleskali. Bylo to přece v zájmu evropských hodnot a jakési nepopsatelné demokracie, řekli by vám tehdy i dnes.

4. Evropská unie se stala hnízdem utopistů.
O rozvrat těchto zemí občané Evropy nijak nežádali ani neusilovali. Nyní je jim proti jejich vůli přinášeno na stůl shnilé ovoce ve formě divoké migrace, před níž ještě prohnilejší evropští «vůdcové» strkají hlavu do písku nebo varovně syčí, že to tak celá Evropa přece chtěla, a kdo s tím nesouhlasí, není hoden být Evropanem. No, tak sláva. Sice trochu krkolomné vyjádření, ale mezi řádky už jej mnozí dovedeme přečíst správně – totiž že to, co nepatří do Evropy, je ve skutečnosti tato křečovitá bruselská ochlokracie, žijící do poslední chvíle ve svých slonovinových věžích.

5. Evropská unie přestala fungovat (fungovala-li kdy).
Z výše uvedeného je zřejmé, jak fatálně projekt EU selhal. Je to zřejmé i přes to, že Evropská unie své selhání umně zakrývala miliardovými částkami, které se braly jakoby odnikud, přitom však především z kapes evropských občanů, a které byly vypláceny na jakési pochybné dotace, za něž si Bruselem porobené země pořizovaly potěmkinovské vesnice a z nichž tyli jedinci, kteří by se jinak neuživili. Někteří prosťáčci to Evropské unii dodnes nemají za zlé. Je to zřejmé i přes to, že škodlivost a katastrofální zbytečnost Evropské unie se snažili eurobyrokrati maskovat stohy traktátů o zakřivení banánu a norem na kdejakou deviaci. Množila se též opovážlivá vyjádření, k čemu se zavazuje a co nesmí činit ten který stát na základě jakýchsi pochybných smluv, které zřejmě měly stát na věky nade vším. Ani lavina tohoto ptydepe však probuzeným nedokázala zavřít oči.

Řešení na dosah
Česká republika předsedá v období let 2015–2016 tzv. Visegrádské čtyřce. Sdružení České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska bude v nejbližích dnech v Praze řešit uprchlickou krizi, s níž si evropský byrokrat neví rady. Zejména Maďarsko a Slovensko mají, lakonicky řečeno, Evropské unie již plné zuby. Zahanbit se však možná nenechá ani Česká republika, o hrdosti jejíchž občanů už její politikové vesměs ztratili přehled, čímž se stali stejnými kůly v plotě jako současné vedení EU. Euroamihujerské Polsko předem považujme za ztracený případ. Nezbývá než doufat, že žádní «ztracení případové» nebudou mít na jednáních V4 slovo, a ti, kteří jej ztratili, jej naleznou v hodině nejvyšší – a společně se vysloví proti pokračování nedůstojné frašky jménem «EU» všemi prostředky.

Kdo vidí jenom příhodnou záminku v podobě nynější imigrační krize, nic nepochopil. Dávno nadešel čas k novému ekonomickému a kulturnímu zakotvení středoevropského prostoru; nechť tedy krizové události posledních dní tento správný přerod šťastně uspíší. Evropský «výkvět» v souvislosti s Visegrádskou skupinou začíná pohrdlivě hovořit o Východoevropanech, kteří nepatří do Evropy. Je třeba vzít je za slovo. Evropanství totiž není prázdnou floskulí, kterou na dýcháncích vypouští z úst elita nebo mluvící hlavy v České televizi, není to ani cár papíru, oštemplovaný eurobyrokratem v jeho bruselském paláci. Ať třeba s pomocí Ruska, nechť se Visegrádské trojce znovu podaří svobodně definovat svůj svrchovaný evropský prostor, ekonomiku i politiku.
Evropská unie se stala postrachem evropských států – a teď se karta obrátila.

Aktualizováno 3. 9. 2015.
Lídři V4 nadhodí téma mimořádného summitu o imigrantech. (článek na Novinky.cz)Související články:

Pravdu nelze sdílet.

Fekálbuk / Tfujtr

-

Oznámkujte kvalitu článku jako v ruské škole (5 = výborná, 1 = špatná) ► 12345
(2 hlasů, průměr: 5,00)

-


Loading ... Loading ...

Článek byl publikován v rubrice Život dnes se štítky , , . Kliknutím na příslušnou rubriku nebo štítek zobrazíte články na podobné téma.

VLOŽIT KOMENTÁŘ